Cannabis-pass skrotas i Holland

HAAG Försöket med att hålla utlänningar borta från coffeshop i Holland, där cannabis säljs över disk avbryts. Samtidigt fortsätter regeringens planer att klassa russtark cannabis i samma grupp som kokain och heroin.

Nederländerna (Holland) som länge sett mellan fingrarna med “lätta“ droger hade efter kritik från grannländer för drogturism sett över reglerna för de omstridda haschställena. Endast lokala holländare med särskilda medlemskort skulle få besöka och handla. Även EU-domstolen ansåg det okey att diskriminera utlänningar på detta sätt.

Men nu har nya konservativa regeringen svängt. Justitieminister Ivo Opstelten meddelade i måndags att försöket med cannabispass omedelbart ska ställas in, rapporterar AP.

Projektet inleddes tidigare i år i de södra delarna i landet då bara boende i nära marijuanacaféerna skulle få tillträde, därmed hoppades man få slut på drogturismen. Nu blir det istället upp till lokala myndigheterna att själva försöka hindra utländska besökare.

Omsvängningen är en kompromiss efter att bland andra affärsidkare och politiker i Amsterdam protesterat och menat att turistindustrin skulle bli lidande och därmed också den lokala ekonomin. Holland är känt över hela världen för sina toleranta cannabisregler och cannabiscaféerna anses locka många besöka till landet.

Myndigheterna oroas samtidigt över att fler ungdomar söker hjälp för behandling för cannabisrelaterade besvär. Detta kopplas till att rushalten (THC) genom växtförädling kraftigt ökat senare år. Holländsk inhemskt odlad cannabis (ex. netherweed) är uppåt 20 procent idag.

Därför vill regeringen klassa cannabis med över 15 procent THC som klass-A-narkotika, en lista där även kokain och heroin placerats.
− “Tunga“ droger har ingen plats i coffeshops och framöver kommer de endast få tillstånd att sälja cannabis med en THC-halt under 15 procent, sade justitieminister Ivo Opstelten i parlamentet, citerar Accent sajten Dutch News.

• Idag finns cirka 500 coffeshops kvar i Holland, är en minskning med två tredjedelar från när de var som flest. Lokalbefolkning och grannländer har satt press på myndigheter att skärpa reglerna, exempelvis får caféerna numer inte ligga nära skolor och daghem.

Holland har undertecknat FN:s narkotikakonventioner och cannabis är egentligen förbjudet. Men åtalseftergift för innehav av mindre mängder, blunda när butikerna får sina leveranser och låt-gå-politik gör att coffeshops-systemet kan existera. Staten får dessutom in skattemiljarder från handeln i caféerna.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser