Kritik mot ministers snusutspel

STOCKHOLM Lyft exportförbudet av svenskt snus i EU, det är orimligt och diskriminerande, anser handelsminister Ewa Björling (m) och vänder sig till EU-kommissionen. “Hon har lurats av tobaksindustrin“, säger Fredrik Söderhielm på A Non Smoking Generation till Drugnews.

Förbudet mot “utsläppandet på marknaden av tobak ej avsedd att rökas eller tuggas“ kan inte ses annat som diskriminerande, skriver handelsminister Björling i en debattartikel i Aftonbladet. Hon föreslår även i ett brev till EU-kommissionär Charlie McCreevy, som ansvarar för frågor inre marknaden, att exportförbudet slopas.

Förbudet förhandlades fram inför Sveriges EU-medlemskap, då snus anses som en hälsovådlig produkt som inte bör spridas i övriga unionen. Det drabbade särskilt Swedish Match som inte kunde nå nya tobakskonsumenter i EU.

Dagens utspel av handelsministern välkomnas i ett uttalande från företaget som ett viktigt första steg mot normalisering av EU-handeln.

Att det finns folkhälsoskäl bakom exportförbudet ignorerar Ewa Björling.
– Jag ska inte lägga mig i som handelsminister i någon slags fördjupad medicinsk diskussion, utan jag utgår ifrån fria rörligheten, säger hon till SR Ekot.
Hon tillägger att hon inte känner till någon ny trovärdig forskning som kommit med belägg att man ska frångå principen om fri rörlighet.

I takt med att rökningen minskat så har många övergått till snus i Sverige. Idag snusar uppåt en miljon svenskar, även bland kvinnor har det ökat. Handelsminister Ewa Björling uppger för Ekot att hon själv snusar “därför att det är gott“.

Utspelet från ministern möts av upprördhet på organisationen A Non Smoking Generation som försöker upplysa ungdomar om att inte börja använda tobak.
– Jag är chockad. Handelsministern går här tobaksindustrins ärenden. Jag hoppas det är en lapsus och att det inte är regeringens linje att sprida snus som är en drog till övriga Europa, säger generalsekreterare Fredrik Söderhielm.

Han berättar att man möter många tonåringar i Sverige som själva lyckas köpa snus och sedan när nikotinberoendet har utvecklats börjar röka. Tobaksindustrin har senare år börjat designat snusdosor för yngre konsumenter, bland annat för tjejer.

Även Läkare mot tobak är kritisk till Björlings förslag.
– Det ligger stora ekonomiska krafter och skickligt lobbyarbete bakom, säger ordföranden för organisationen Göran Boëthius till Drugnews.

Läkare mot tobak kommer att fortsätta att arbeta för att Europa inte ska se snus som en lösning på problemen med rökning.
Även om Göran Boëthius inte utesluter att handelsminister Ewa Björling lyckas, så tror han inte att hon får stöd i EU-kommissionen, i varje fall inte hos hälsokommissionären Androulla Vassiliou.

– Den nya hälsokommissionären sade när hon tillträdde att riskerna för hälsan med snus var så stora att det inte är något ersättningsmedel för rökning, påpekar Göran Boëthius.
Inte heller i EU:s ministerråd tror han på något stöd för den svenska handelsministerns linje. Det är inget annat land som vill ha snus.

• Forskare är överens om att snusa är mindre skadigt än att röka, men tobaksindustrins tes att snus är en väg bort från cigaretter ifrågasätts. Förra helgen beslutade Nordens fem socialstyrelser att gemensamt ta krafttag mot snus och stoppa myten att snus är ett sätt att rädda liv. Evidens saknas för att snus minskar rökning, även om det kan fungera för enskilda personer, menar man.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Etiketter:

Annonser