Globalt nätverk mot droger bildas

STOCKHOLM Undertecknandet av World Forums deklaration förra onsdagen innebär även att ett globalt nätverk av folkrörelser bildas för att bekämpa spridningen av narkotika och främja effektivt drogförebyggande arbete.

Undertecknandet skedde vid en ceremoni vid avslutningen av World Forum Against Drugs som pågått i tre dagar i Stockholm och samlat uppåt 700 deltagare från drygt 80 länder.

– Mänskliga rättigheter är oförenliga med drogmissbruk. Alla individer har rätt till ett liv utan att skadas av droger. Beslutsfattare måste försvara och skydda den rätten. Droganvändares intressen och rättigheter tas inte till vara genom att understödja missbruket.
Det sade Sven-Olov Carlsson, IOGT-NTO:s förbundsordförande, som skrev under deklarationen för svenska paraplyorganisationen Folkrörelser mot droger.

Han betonade att alkohol, tobak och narkotika är fenomen som har effekter på varje region i världen och att inget land ensam kan tackla dessa problem.

Deklarationen är en uppmaning till stöd för Barnkonventionen och FN:s internationella narkotikakonventioner och ska överlämnas till vid det utvärderingsmöte om narkotikasituationen i världen som FN anordnar till våren i Wien.

Målet är en narkotikafri värld, slås fast i deklarationen. Behov av balanserade program av prevention, utbildning, missbruksvård och kontrollåtgärder påtalas. Och det ges detaljerade förslag på hur dessa ska implementeras på alla nivåer i samhället. Bland annat drogförebyggande insatser i skolor och att stoppa försök med sprutrum, heroinförskrivning och distributionsställen som exempelvis “coffe-shops“.

Men deklarationen är även en manifestation mot den uppgivenhet och krav på legalisering av narkotika som hörs från flera håll. Bland annat drogliberala grupper som anser att bekämpningen av narkotika är mer skadlig än drogerna själva och anser att en värld fri från drogmissbruk är en illusion.

Amerikanska talare vid konferensen utpekade miljardären George Soros att finansiera lobbygrupper för att legalisera narkotika och destabilisera världen.
– Lyssna istället på era instinkter, människor vet vanligen att argument för att använda narkotika är fel, sade David Evans, jurist och författare.

I en sista passage betonas i deklarationen hur narkotika särskilt är ett hinder för utvecklingsländer och att dessa länder behöver stöd i kampen mot odling, smuggling och inhemskt missbruk.

– Vi vet nu att vi inte är ensamma i vårt bekämpande av ökat missbruk bland unga på hemmaplan. Det känns bra att inte lägga tid på att diskutera om en narkotikafri värld är möjlig, utan hur vi ska nå dit, sade till Drugnews Jennifer N Kimani, nationell drogsamordnare i Kenya som deltagit i World Forum.
• Fotnot: Läs hela deklarationen på engelska från World Forum Against Drugs.

Tema: WFAD

World Forum…

… Against Drugs. Första konferensen hölls i 2008 i Stockholm. Därpå tre till i Stockholm ( 2010, 2012 och i maj 2014 tillsammans med ECAD:s borgmästarkonferens). Det femte hölls 12-13 mars i Wien, i samband med FN:s 59:e CND-möte, inför Ungass.

• World Federation Against Drugs , WFAD, som ordnare konferenserna har nära 170 medlemsorganisationer från alla kontinenter.

Läs mer

Etiketter:

Annonser