Brittisk cannabislag ses över

LONDON Den brittiska premiärministern Gordon Brown utlovar en översyn av den brittiska narkotikapolitiken. En av de frågor som är aktuella är klassificeringen av cannabis, som 2004 nedklassades till en klass-C-drog.

Det var vid premiärministerns frågestund i parlamentet på onsdagen som premiärminister Brown gav beskedet att inrikesminister Jacqui Smith i nästa vecka kommer att presentera ett remissdokument om narkotikapolitiken.

Förutom nya förslag om bland annat drogundervisning och stöd till dem som får behandling, kommer dokumentet att behandla frågan om cannabis åter ska klassificeras som en klass-B-drog.

Regeringen kommer nu att be Advisory Council of the Misuse of Drugs, ACMD, ser över den nuvarande klassificeringen. Bakgrunden till översynen är de mer starka former av cannabis som förekommer idag.

2004 nedgraderades cannabis till en klass-C-drog, det vill säga samma nivå som till exempel anabola steroider. Tidigare hade cannabis varit en klass-B-drog, såsom till exempel amfetamin.

Vid en tidigare översyn 2006 kom ACMD och den dåvarande inrikesministern Charles Clark, fram till att någon omklassning av cannabis inte skulle ske.

Etiketter:

Annonser