Tillståndsplikt för folköl utreds

UPPSALA Särskilt tillstånd för att få sälja folköl kan komma att införas. Det ska regeringen utreda i en översyn av alkohollagen, berättade folkhälsominister Maria Larsson vid invigningen av IOGT-NTO:s kongress i onsdags.

– Era återkommande kontroller visar att den försäljningen inte fungerar särskilt bra idag, sade folkhälsominister Maria Larsson (kd) med adress till medlemmarna i Ungdomens nykterhetsförbund.

I flera köpkontroller har minderåriga ungnykterister lyckats köpa ut sexpack med folköl i livsmedelsbutiker. Trots att åldersgränsen är 18 år. Vid nära vartannat försök har man tidigare lyckats köpa ut. Folköl blir ofta berusningsmedel för yngre.

Idag behöver bara handlarna meddela kommunen att man säljer folköl. I framtiden kan det alltså skärpas så att de måste söka tillstånd.

Folkhälsoministerns besked att en utredare ska tillsättas i höst för att undersöka frågan möttes med jubel vid kongressen i Uppsala.
UNF:s föreslag att folkölet istället flyttas till Systembolaget där ålderskontrollen fungerar bättre är dock ministern skeptisk till.

– Jag är rädd för att det kan leda till att starkölsförsäljningen skulle öka när de som har åldern inne handlar i systembutikerna, sade Maria Larsson.

Hon berättade också att regeringen vill fokusera mer på barn till missbrukare.
En undersökning i veckan visar att bara sex av tio kommuner har särskilda stödgrupper för dessa barn. Och att man bara når cirka 2700 av omkring 200 000 barn som växer upp med föräldrar som missbrukar alkohol eller andra droger.

– Det är en hjärtefråga för mig. Det ska finnas stöd i hela landet för dessa missbrukarbarn. Insatserna är viktiga då forskning visar att risken för dem är fem gånger större att själva senare få beroendeproblem, sade Maria Larsson.

Den 10 september ska anordnas regionala konferenser runt landet för att fokusera på barn i familjer där det finns problem med missbruk, psykisk ohälsa och våld. Alla kommuner bjuds in att delta och konferenserna ska samordnas nationellt med TV-sändning via satellit.

– Vi vill lyfta fram problemet, visa goda exempel och uppmuntra kommunerna att satsa på dessa barn. Det står i socialtjänstlagen att kommunerna ska hjälpa barn som far illa, sade folkhälsoministern.

Regeringen har avsatt 260 miljoner kronor per år de kommande tre åren för bland annat drogförebyggande insatser och stöd till lokala eldsjälar.
– Frivilligorganisationer som nykterhetsrörelsen ser vi som viktiga samarbetspartner i vår målsättning att minska alkoholkonsumtion och skador, sade hon.

Folkhälsoministern vill också verka för att gåvor till ideella organisationer ska bli avdragsgilla i framtiden vilket de är i flera andra länder.


IOGT-NTO-rörelsens kongresser
samlar ett tusental deltagare och pågår till söndag i Uppsala.

Etiketter:

Annonser