Drogdöden fortsätter öka i British Columbia

Narkotikadödligheten fortsätter drabba provinsen British Columbia i Kanada. Nya data för 2023 pekar på rekordmånga dödsfall, över 2500 döda. Strategin för BC har ändå varit att avkriminalisera flera droger och att satsa på en långtgående harm-reduction och ”säker användning” av narkotika, skriver författaren Staffan Hübinette.

Provinsen British Columbia i Kanada är ett av de samhällen som drabbats allra hårdast av den opioidepidemi som plågat Nordamerika det senaste decenniet. Redan 2016 utlyste provinsregeringen katastroftillstånd sedan fentanyl introducerats på narkotikamarknaden och dödstalen började skjuta i höjden.

Nya data för 2023 från rättsläkartjänsten i provinsen visar att narkotikadödligheten fortsatt att öka och nu har nått en rekordhög nivå, rapporterar CBC. I British Columbia redovisas endast dödsfall av överdos av illegala substanser. Skulle dödsfall av förgiftning av legalt förskrivna läkemedel som ingår i den svenska rapporteringen läggas till skulle dödstalen i British Columbia sannolikt vara ännu högre.

Med en befolkning på 5,5 miljoner, drygt hälften av Sveriges 10,5 miljoner, är dessa dödstal exceptionella.

För att möta den ökande narkotikadödligheten har British Columbia valt att helt lägga om narkotikapolitiken. Utgångspunkten är att problemet inte är användning av narkotika, problemet är förbudet som tvingar människor att använda ”illicit toxic drugs”, det vill säga olaglig och okontrollerad narkotika.

Narkotikaanvändning betraktas som en mänsklig rättighet där statens uppgift är att tillhandahålla kontrollerade substanser på laglig väg och möjliggöra och underlätta säker användning för att därigenom minska skadeverkningar och dödsfall. British Columbia tillämpar en långtgående harm-reduction-politik.

Redan 2016 öppnades det första brukarrummet, 2023 var antalet 49. Till det kommer ett antal icke myndighetsdrivna brukarrum. Idag finns 25 000 LARO-patienter och 5000 personer med legal förskrivning (safe supply) som planeras att öka i omfattning. Till det kommer andra insatser i stor skala som Naloxon-utdelning och utdelning av utrustning och verktyg för säkrare intag av narkotika.

Från 31 januari 2023 är all narkotika som heroin, kokain, metamfetamin och fentanyl avkriminaliserat upp till 2,5 gram där British Columbia givits ett undantag från den federala lagstiftningen under en treårig försöksperiod. Syftet med avkriminaliseringen är att ersätta straff med erbjudande om möjligheter till brukarrum och vårdinsatser för den som önskar.

Som en effekt av avkriminaliseringen har den öppna narkotikaanvändningen i offentliga miljöer ökat och spridit sig från stadsdelar med sedan tidigare öppna drogscener – t.ex. i folkrika kuststaden Vancouver – till andra delar av de större städerna.

Detta har fått allmänhet och särskilt affärsidkare att reagera då den öppna narkotika-användningen på gatan utanför butiker lett till att kunder drar sig för att handla och på lekplatser och andra platser där barn vistas som fått föräldrar att känna otrygghet och inte vilja gå dit med sina barn.

Reaktionerna och protesterna ledde under hösten 2023 till att regeringen backade och införde en lag om att narkotikaanvändning inte var tillåtet inom sex meter från en port eller butiksentré och 15 meter från en lekplats för barn. Den som överträdde gränsen kunde av polisen uppmanas att flytta sig bortom gränsen.

Även den nya lagen ledde till protester och demonstrationer, denna gång från harm-reduction-förespråkare. The Harm Reduction Nurses Association[ii] stämde regeringen med argumentet att dessa regler stred mot konstitutionen och skulle leda till ökad dödlighet då fler skulle tvingas använda narkotika i frånvaro av andra människor som vid en överdos skulle kunna rädda liv[iii].

Frågan avgjordes av Högsta domstolen som upphävde regeringens beslut med motiveringen att det stred mot konstitutionen och var en inskränkning i de medborgerliga rättigheterna.[iv]

Harm-reduction-förespråkare vill nu se en fortsatt utbyggnad av safe supply-programmet och en ”reglering” av all narkotika med målet att ersätta olaglig narkotika med laglig narkotika, enligt organisationen Canadian Drug Policy Coalition, som förespråkar harm reduction och ”reglering” av all narkotika.

I Sverige har narkotikadödligheten minskat med cirka 35 procent under perioden 2015-2021, en positiv trend, med undantag för 2022 där en viss ökning åter skett. British Columbia i Kanada har gjort allt det kritiker av den svenska narkotikapolitiken vill att vi ska göra här. Detta trots att narkotikadödligheten i British Columbia fortsätter att öka dramatiskt.

• Fotnoter: [ii] Harm Reduction Nurses Association. https://www.hrna-aiirm.ca/about/
[iii] CTV News
[iv] Canadian Drug Policy Coalition.

Annonser