Flopp för bidrag till nykterhetskontroller

Regeringens satsning på statsbidrag för att etablera nykterhetskontroller ser ut att bli en flopp. När Trafikverket nu fattat beslut är mer än 90 procent av de avsatta medlen ofördelade.

Nya anläggningar för nykterhetskontroller kommer att etableras på fyra platser som resultat av att Trafikverket nu beslutat om statsbidrag. Sammanlagt uppgår statsbidragen för dessa anläggningar till drygt fyra miljoner kronor. Det betyder att mer än 90 procent av de avsatta budgetmedlen är ofördelade.

Det var i samband med beslut om årets budget i december 2022 som regeringen meddelade att de avsatte runt 50 miljoner kronor för att Trafikverket skulle dela ut bidrag för att etablera anläggningar för nykterhetskontroll.

– Fler kontroller kan bidra till ökad nykterhet i trafiken och därmed även bättre trafiksäkerhet. Regeringen ger därför Trafikverket i uppdrag att dela ut bidrag, sa infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson då i ett pressmeddelande .

Redan när ansökningarna kom in i augusti stod det klart att inte fanns ansökningar för hela det avsatta beloppet. När nu Trafikverket gått igenom oh beslutat om ansökningarna är det bara fyra anläggningar som ansetts uppfylla kraven för statsbidrag.

Mest stöd går till Billeruds anläggning i Skärblacka utanför Norrköping, som får nästan tre miljoner kronor. Omkring 750 personer arbetar vid pappersbruket och det förekommer mycket tungtrafik. Billerud får stöd för att sätta upp nykterhetskontroller vid anläggningens fyra infarter.

Transportföretaget DSV får nästan 800 000 kronor för att införa utpasseringskontroller vid två anläggningar, dels i Rosersberg i Stockholms län, dels vid anläggningen i Landskrona. Även Elgiganten fick sin ansökan beviljad och får statsbidrag på ungefär 400 000 kronor för nykterhetskontroll vi den nya anläggning som håller på att byggas i Jönköping.

MHF Testlab hade lämnat in två ansökningar om sammanlagt 40 miljoner kronor. Båda ansökningarna avslås av Trafikverket eftersom ansökningarna inte uppfyller kraven för att få bidrag. MHF är inte hamninnehavare och har inte visat att den mobila enhet de sökt medel för ska vara ”placerad på en plats vilken de äger eller innehar med särskild rätt”.

Annonser