Få söker statsbidrag för nykterhetskontroller

Bara sju ansökningar har kommit in till Trafikverket om att få del av statsbidrag för att etablera anläggningar för nykterhetskontroller. Mer än 80 procent av de tillgängliga medlen söks av MHF.


I förra årets budget beslutade regeringen att Trafikverket skulle ge stadsbidrag till att etablera anläggningar för nykterhetskontroll. När ansökningstiden gick ut i augusti hade totalt sju ansökningar kommit in och den totala summan understiger de nästan 50 miljoner som finns avsatt.

De största ansökningarna är från Motorförarnas Helnykterhetsförbund som i två ansökningar söker totalt 40 miljoner kronor. MHF ansöker om 30 miljoner kronor för 2–3 gränskontroller, troligen i södra Sverige. I sin ansökan skriver MHF att ansökningstiden varit mycket kort och att ”förankringsprocesserna med berörda myndigheter tar tyvärr lång tid” och att ansökan därför kommer att kompletteras. MHF söker också 10 miljoner kronor för en mobil kontrollstation.

Andra ansökningar är bland annat från företag som transportföretaget DSV och Elgiganten och Billerud som vill installera kontrollutrustning på sina anläggningar. Då är de sökta summorna betydligt lägre, runt 400 000 kronor.

Annonser