Statsbidrag till nykterhets-kontroller i hamnar

Regeringen inför ett särskilt statsbidrag för att stimulera utbyggnaden av nykterhetskontroller vid bland annat hamnar, men det är osäkert om pengarna kommer hinna användas under 2023.

Regeringen avsätter högst 48,8 miljoner kronor i statsbidrag för att bygga ut nykterhetskontroll vid hamnar och eller andra platser. Trafikverket har sedan 2017 haft ett uppdrag att etablera nykterhetskontroller, men de har varit svårt att få tillstånd. Trafikverket har haft en del projekt på gång och det har etablerats på ett par ställen, bland annat i Göteborgs hamn.

– Nu har vi fått det här statsbidraget för att på ett lite annorlunda sätt möjliggöra att de här nykterhetskontrollerna kommer till stånd, säger Petra Fluor, enhetschef vid Trafikverket till Drugnews.

Det är två typer av anläggningar som kommer att kunna få stöd. Dels anläggningar som den i Göteborg där föraren behöver blåsa för att komma ut från området och om utandningsprovet visar på alkohol så tillkallas polis. Den andra varianten innebär att det ställs i ordning en plats där polisen kan stå och genomföra utandningsprov. Bidraget kan gå till aktörer som vill etablera anläggningar för nykterhetskontroll och är villiga att driva dem i minst fem år.

Enligt Petra Fluor är det osäkert när allt kommer att vara på plats för att gå ut med information kring hur det ska gå till att söka statsbidraget när förordningen träder i kraft den 1 februari och det finns inget säkert besked om när man kan ansöka. Detta gör att det är tveksamt om hela beloppet kommer att kunna användas under 2023

– Nu sitter man för fullt för att sätta formerna för hur och när man ska kunna ansöka, säger Petra Fluor.

Regeringen har i ett pressmeddelande angett att 54 miljoner kronor avsatts för statsbidraget. Enligt regleringsbrevet till Trafikverket får dock högst 48,8 miljoner kronor användas. Drugnews har sökt infrastrukturminister Andreas Carlson för att få en kommentar kring detta och vad som händer om inte pengarna används under 2023, men Carlsons pressekreterare har inte återkommit.

Annonser