Stöd för nykterhetskontroller också 2024

Det kommer att vara möjligt att söka pengar från Trafikverket för att bygga anläggningar för nykterhetskontroller också under 2024.


Under fjolåret fanns nästa 50 miljoner kronor som kunde sökas för att bygga upp nykterhetskontroller, både i form av kontrollplatser för myndigheter och utpasseringskontroller vid till exempel logistikanläggningar.

Dock var intresset lågt och besluten om att  bevilja stöd omfattade mindre än tio procent av den tillgängliga summan.

Nu har regeringen meddelat att det kommer att vara möjligt att söka bidrag också under 2024.
Trafikverket uppger för Drugnews att de planerar att öppna en utlysning under första kvartalet, men att de håller på att justera lite i ansökningsblanketten.

Mest stöd i fjol, nästan tre miljoner kronorn, beviljades Billerud för att sätta upp nykterhetskontroller vid anläggningen i Skärblacka utanför Norrköping.

Annonser