Möjligt söka pengar för nykterhetskontroller

Nu har Trafikverket öppnat möjligheten att söka bidrag för anläggningar för nykterhetskontroll. Sista datum för att ansöka om att få del av de knappt 50 miljoner kronor som regeringen avsatt för 2023 är 7 augusti.


Det var i samband med budgeten som regeringen beslutade att det skulle införas en möjlighet för till exempel hamnar att söka bidrag för att bygga anläggningar för nykterhetskontroll.  Regeringen avsatte 48,8 miljoner kronor för 2023.

Först den 1 februari var förordningen om statsbidraget på plats och först nu i maj har möjligheten att ansöka om pengar öppnat. Senast den 7 augusti ska ansökan vara inne hos Trafikverket.

Alkobommar med IR-teknik har prövats i Frihamnen, Stockholm. Foto: MHF

Det är två typer av anläggningar som kommer att kunna få stöd. Dels anläggningar där föraren behöver blåsa för att komma ut från området och om utandningsprovet visar på alkohol så tillkallas polis. Den andra varianten innebär att det ställs i ordning en plats där polisen kan stå och genomföra utandningsprov. Bidraget kan gå till aktörer som vill etablera anläggningar för nykterhetskontroll och är villiga att driva dem i minst fem år.

Om det kommer in ansökningar för mer än det avsatta beloppet kommer Trafikverket att prioritera de platser där det är mest trafik med tunga fordon.

Annonser