Narkotikautredare avvisar kritik om drogtester

Regeringens narkotikautredare Thomas Lindén avvisar kritiken om att Narkotikautredningen lättvindigt avfärdat slumpmässiga drogtester som metod. ”Det är mycket väl något som kan diskuteras vidare”, sa han i samband med ett webbinarium anordnat av Narkotikapolitiskt center.


Narkotikautredningen har fått kritik för att de alltför lättvindigt har avfärdat slumpmässiga drogtester, till exempel i skolor, som en del i arbetet mot narkotika. Kritiken har bland annat framförts av narkotikadebattören Staffan Hübinette i en debattartikel på Drugnews.

Thomas Lindén avfärdar den kritiken.
– Det tycker jag inte stämmer. Vi lämnar ju uppdrag till skolan och Skolverket till exempel, och det är ju mycket väl faktorer som kan diskuteras vidare där.

Thomas Lindén påpekar att slumpvisa drogtester inte är en åtgärd som utredningen har analyserat på djupet och att det därmed inte är en åtgärd utredningen rekommenderar brett.

– När det gäller både det förebyggande området och vård- och behandlingsområdet har vi egentligen inte tittat på specifika metoder, utan vi tänker att det kommer i nästa steg, säger utredningens huvudsekreterare Lina Pastorek.

Lina Pastorek påpekar att utredningen inte omprövat nationella riktlinjer och de metoder som finns i dem, utan att det är sådant som myndigheterna gör i sina ordinarie verksamheter och att det nu är upp till regeringen att gå vidare och ge uppdrag till berörda myndigheter.

• Fotnot: I narkotikautredningen ”Vi kan bättre” (SOU 2023:62, pdf-fil) står bl. a om drogprevention i skolan: ”Det finns viss evidens för att policyarbete i skolan som klargör att alkohol, tobak och narkotika inte får användas inom skolans ramar och funktioner, och som inkluderar riktlinjer för att lotsa vidare till hälso- och sjukvård har effekt på narkotikaanvändning.” .//. ”Däremot har slumpvisa narkotikatester ingen evidens” (sid 441).

Annonser