Patienter vill ha kunskap om alkohol och cancer

Alkoholen står för omkring 4 000 cancerfall per år och är efter tobak den viktigast bidragande orsaken till cancer i Sverige. Ändå är det få som känner till sambanden. Det var tydligt vid det samtal som Systembolaget anordnade i Almedalen.

Tobias Alfvén, ordförande, Svenska Läkaresällskapet och Ann Carlsson Meyer, VD, Systembolaget
Alkohol är efter rökning den viktigaste faktorn för cancer enligt Tobias Alfvén, ordförande, Svenska Läkaresällskapet vid det samtal som Systembolaget anordnade.

Tobias Alfvén, ordförande, Svenska Läkaresällskapet konstaterade att alkohol efter rökning är den viktigaste faktorn för cancer och att det är viktigt att nå ut med den informationen. Hans Hägglund, nationell cancersamordnare, fyllde i att alkoholen står för ungefär 4000 cancerfall årligen och att sambandet är väl känt, men att det talas väldigt lite om det i Sverige.

– I den europeiska cancerplanen finns målet att minska riskbruket med tio procent, jag tror vi också behöver den typen av mål, sa Hans Hägglund.

Tobias Alfvén berättade att patienterna vill ha kunskapen, men att det ifrån professionen kan finnas en tveksamhet om att lyfta frågan om alkohol.
-80 procent av patienterna vill ha mer information, men en tredjedel av kollegorna tycker att detta är jobbigt att diskutera sa Alfvén.

Just primärvården lyftes fram som en viktig arena för att lyfta frågan om alkohol, men Tobias Alfvén påpekade att det också är viktigt att det finns resurser och utrymme för det.

Förutom primärvården nämndes också andra vägar för att nå ut med informationen. Camilla Waltersson Grönvall (M), riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson konstaterade att det är en liten klick av svenska folket som vet om kopplingen mellan alkohol och cancer och att det behöver in mer kunskap både i skolan och i till exempel grundutbildningar inom vården.

Karin Rågsjö (V), riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson hänvisade till tidigare större informationskampanjer, bland annat efter det svenska EU-medlemskapet, som exempel på att information kan göra skillnad.

Ann Carlsson Meyer, vd, Systembolaget
Ann Carlsson Meyer, vd, Systembolaget

Systembolagets vd Ann Carlsson Meyer uteslöt inte att det kan bli aktuellt med ytterligare information i Systembolagets butiker, även om hon underströk att det behövde ske balanserat.
– Vi kommer att fortsätta att titta på hur vi kan få ut information på systembolagen, sa Carlsson Meyer.

Annonser