Göran Hägglund ska leda alkoholmonopolet

Göran Hägglund – tidigare partiledare KD och socialminister – valdes i torsdags till ny styrelseordförande för Systembolaget. ”Bolaget är en mycket viktig pusselbit i den restriktiva alkoholpolitiken”, säger han till Drugnews.

Hägglund, 61 år, som inte har haft några politiska uppdrag sedan han lämnade partiledarskapet för Kristdemokraterna 2015, valdes som ordförande på Systemets årsstämma i Stockholm.

– Jag är stolt över uppdraget. Min uppfattning är att Systembolaget är en mycket viktig pusselbit i det som tillsammans utgör den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Det går inte överbetona dess betydelse. Min uppgift blir att tillsammans med företagets ledning arbeta för det ska fortsätta vara ett kunnigt och serviceinriktat företag som bidrar till de alkoholpolitiska målen, säger han till Drugnews.

Att han tidigare varit politiker och socialminister tror han kan vara till viss nytta. Men att det nog mer är vana vid leda, fatta snabba beslut i komplicerade frågor, ha ”hygglig arbetskapacitet” och numer vara styrelseproffs, som vägt tyngre för uppdraget. (Varit ordförande i Pensionsmyndigheten, idag för vårdbolaget Aleris, nätföretaget Ellevio och Samtrafiken, branschförening för kollektivtrafiken).

Men han var inte själv på stämman, utan följde den – som många andra – via datorn från bostaden i Jönköping.
– Främst av tidsskäl, men jag vill även följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, jobbar mycket hemifrån numer och reser mindre i landet i dessa coronatider, berättar han för Drugnews.

Strax efter att bolagsstämman avtackat avgående ordförande Kenneth Bengtsson, så hade Hägglund genast ett första digitalt möte med styrelsen, ”blev mest formalia”.

Magdalena Gerger, VD, avtackar avgående styrelseordförande Kenneth Bengtsson. Foto: Systembolaget

Företrädaren Bengtssons lämplighet ifrågasattes innan han blev ordförande för ett gammalt uttalande som chef för ICA-koncernen om att han hoppats politikerna kunde ”skapa nya affärsmöjligheter genom avskaffa statens monopol på receptfria läkemedel, spel och alkohol”. Men han svängde sedan, tog avstånd och lärde sig under åren gilla Systemmonopolet.

• Du är väl inte heller någon monopolkramare och drev som socialminister på för att avreglera apoteksmarknaden – hur ser du på Systemets ensamrätt av alkohol?

– Sverige hade sämst tillgänglighet på apotek i hela Europa, efter omregleringen så ökade den med femtio procent och öppettider blev generösare. Systembolaget har tvärtom inget mål om att öka tillgänglighet, utan ska kombinera god service, utan att kränga och vinstmaximera, samt begränsa alkoholens skadeverkningar. En balansgång som jag gillar och ensamrätten har som tur är stort stöd bland allmänheten, svarar Göran Hägglund – han tillägger att frågan ju egentligen inte är styrelsens utan politikernas.

Han ser utmaningar i att fortsätta utveckling av verksamheten, som redan har ett högt nöjdkund-index och stor tilltro hos allmänheten. Systemet toppar för fjärde året i rad Medieakademins förtroendebarometer.

Samtidigt försöker privata nätaktörer utmana och ta sig in på marknaden med distanshandel och hemleverans. Systembolaget har stämt företag för intrång i ensamrätten. Hägglund ser sådan näthandel som hot och kan urholka monopolet. Han vill att politiker ”klargör tydligare vad som gäller”.

När coronaviruset härjar är många hemma på oviss tid och alkohol kan bli en ovana mot tristess och osäkerhet. WHO varnar för alkohol under pandemin, (kan försvaga immunsystemet och leda till familjebråk).

Samtidigt ökade Systembolaget sin alkoholförsäljning tio procent i mars. Några organisationer, bland andra Ungdomens Nykterhetsförbund tycker att systembutikerna ska stänga under coronakrisen.

Det tycker inte Göran Hägglund:
– Jag förstår resonemanget, men dels är det inte styrelsens beslut, utan politikens. Dels tror jag folk inte skulle uppskatta det, utan det skulle kunna leda till minskad tilltro till Systembolaget. Och då kan alkoholen börja söka sig andra vägar…

Dessutom är han inte övertygad om att konsumtionen ökat totalt, eftersom andra källor minskat när gränser stängts och färre besöker krogar. Och under påsken sjönk systemförsäljningen, enligt Hägglund.

 • Hur är ditt eget förhållande till alkohol?
– Jag är inte nykterist, utan en måttlighetskonsument som kan ta ett glas gott vin eller öl till maten.

Han välkomnar att alkoholfria drycker fortsätter öka på Systemet, (+8 procent ifjol), vilket var största ökningen.

– Otroligt bra! Och unga dricker mindre, och gör individuella val. Verkligen bra. Alkoholfritt underlättar att stå emot grupptryck och att de med alkoholproblem kan vara med mer, säger Göran Hägglund.
Men att Systemet skulle gå ”all in” och börja konkurrera med daglighandeln med läsk, cola och vatten är han mer skeptisk inför. Kanske inte EU heller skulle uppskatta det.

Systemet

Systembolaget sålde 2019 nära 512 miljoner liter drycker (+1 proc.). Varugruppen alkoholfritt ökade mest, +åtta procent. Totala alkoholkonsumtionen i landet beräknas till 8,7 liter ren alkohol per person över 15 år, enligt CAN:S preliminär statistik. Systembolagets andel nära 67 procent.

• Bolagets intäkter ökade fyra procent till 32,2 miljarder kronor (inklusive alkoholskatt, ca 12 mrd). Vinsten blev 240 miljoner kronor.

Systembutiker finns i alla kommuner, totalt 446 butiker och cirka 490 systemombud. Antalet medarbetare är över 5 000. Totalt cirka 800 dryckesleverantörer, och 16 900 dryckesprodukter, varav 2 500 i fasta sortimentet.

• NöjdKundIndex var 2019 rekordhögt (85). Vid ålderskontroll frågades efter legitimation i 95,2 procent. Enligt Opinionsindex vill 73,9 procent av svenskarna behålla Systembolagets detaljhandelsmonopol av alkohol.

• Systembolagets årsredovisning 2019 (pdf-fil, 155 sidor).

Annonser