”M underminerar alkoholmonopolet”

Moderaterna partistämma beslutade arbeta för att låta starköl och vin säljas i vanliga matbutiker och att en avveckling av alkoholmonopolet utreds. IOGT-NTO tycker att partiets beslut är inkonsekvent och att det kan leda till ökad alkoholkonsumtion och mer våld och otrygghet.

MUF-ordföranden Benjamin Dousa i tröja med slagordet ”Krossa Monopolet” argumenterade på partistämman i lördags för alkoholliberalisering och sa att ”frihetens klocka ska slå från Ica till Lidl”. Han fick stöd av såväl partiledningen som de flesta ombuden, rapporterar TT.

Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO anser att förslaget att tillåta alkoholhaltiga drycker upp till 20 procent i livsmedelsbutiker skulle underminera monopolet och riskera att Systembolaget med sitt skyddsuppdrag försvinner.

Johnnys Mostacero, IOGT-NTO.

– Moderaterna vill profilera sig inom frågor kring lag, ordning och trygghet. Deras förslag rimmar illa med deras ambition eftersom ingen annan enskild faktor är så tydligt kopplad till våld och otrygghet som just alkohol, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO, i en kommentar.

Han menar att om Moderaterna menade allvar med att öka trygghet och minska våld i samhället, så borde ambitionen snarare vara att minska alkoholkonsumtionen – istället för att gå mot forskningen.

Samtidigt finns ett stort folkligt stöd för monopolet, 78 procent svarar i Sifo-enkäter att de har stort eller ganska stort förtroende för Systembolaget

Moderata partistämman antog även förslag om att systembutiker bör hållas öppna veckan runt, alltså även på söndagar – planer som Drugnews tidigare berättat om. Men M vill på sikt avveckla monopolet och beslutade redan 2015 att utreda formerna, den linjen ligger fast och nu vill partiet gå vidare med hur det ska gå till.

Gårdsförsäljning hot mot Systembolag?

Partiets ombud ställde sig även positiv till att Moderaterna ska verka för att tillåta gårdsförsäljning av lokalt tillverkade alkoholdrycker. En fråga som poppat upp och avfärdats flera gånger senare år på politisk nivå.

Frågan ingår även i januari-överenskommelsen mellan C-L-MP-S och dessutom uppmanade ifjol riksdagen i ett tillkännagivande regeringen att utreda möjligheter införa gårdsförsäljning – med tillägget att det inte får hota Systembolagets monopol. Men som två tidigare utredningar kommit fram till att det inte går.

Annonser