14 nätdroger narkotikaklassas

Regeringen har beslutat narkotikaklassa 14 psykoaktiva substanser som narkotika. De säljs och diskuteras på olika drogforum på nätet och flera av dem kan kopplas till dödsfall och förgiftningar i landet.

Några av dem har tidigare varit klassade som hälsofarlig vara och omklassas nu som narkotika, andra har dykt upp nyligen och klassas direkt som narkotika.

Folkhälsomyndigheten har fått information från vetenskapliga källor, expertnätverk och på internet som visar att användning av preparaten kan innebära risk för hälsa och liv. I flera fall har de kopplats till dödsfall.

De 14 ämnen som nu narkotikaklassas efter regeringsbeslut är:

• 5C-AKB48, 5Cl-AB-PINACA, 5F-CUMYL-PeGACLONE, CUMYL-5F-PINACA, MPhP-2201 och NM-2201 som tillhör gruppen cannabinoider (och tidigare klassats som hälsofarliga).

5F-ADBICA, 5F-AKB57, 5F-EDMB-PINACA, CUMYL-CHMGACLONE och JWH-022 som också är cannabinoider och nu direkt klassas som narkotika.

• 2-metylacetylfentanyl och tetrametylcyklopropylfentanyl som tillhör gruppen opioider.

• och alfa-PCYP som tillhör gruppen katinoner.

Substanserna har idag ingen medicinsk användning. Beslutet innebär att all hantering och bruk av dem, vid sidan av forskning, förbjuds. Straffskalan för narkotikabrott är vid normalgraden högst tre år fängelse. För synnerligen grovt narkotikabrott gäller fängelse lägst sex och högst tio år.

Mer information om klassificering av missbrukssubstanser här. Det är Folkhälsomyndigheten som bevakar och utreder nya psykoaktiva substanser och regelbundet lämnar förslag till regeringen om regleringar.

Annonser