Om ungas erfarenhet av nätdroger

STOCKHOLM Uppåt sex procent av 17-åriga gymnasiepojkar och tre procent av 15-16-åriga grundskolepojkar har använt s.k. nätdroger, enligt en ny opublicerad studie från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

“Nätdroger“ är ett samlingsnamn för ofta syntetiska preparat som säljs via nätet, (ex. Spice, andra rökmixar med syntetiska cannabinoider, centralstimulerande katinoner som mefedron och andra designade droger). Kan omfatta såväl narkotikaklassade som ännu oklassade droger eller hälsofarlig varor. Eller något helt annat.

– Det är en riskfylld experimentverkstad med preparat där beställarna faktiskt inte vet vad de får. Det är ändå relativt få som använder nätdroger, som tur är, säger Ulf Guttormsson, forskare och avdelningschef på CAN, till Drugnews.

Det är första gången CAN ställer frågor om nätdroger i sin återkommande skolundersökning som startade redan 1971. Dessa droger har fått stor uppmärksamhet i media, och nya substanser upptäcks varje vecka inom EU.
Men det är fortfarande klassiska narkotika som cannabis (hasch/marijuana) och amfetamin som är vanligast.

I skolenkäten ifjol tillfrågades 8 800 elever i niondeklass och årskurs 2 på gymnasiet om sina drogvanor, visar på en begränsad spridning av nätdroger.
Bland grundskoleeleverna svarade 3 procent av pojkarna och 2,2 procent av flickorna att de använt “nätdroger“, (totalt uppgav 7,6 proc. respektive 6,7 proc. att de använt någon narkotika någon gång).

På gymnasiet uppgav 5,5 procent av pojkarna och 2,7 procent av flickorna att de använt droger från nätet, (totalt 20 proc. respektive 14,8 proc. hade använt narkotika).

– Men det är bara någon procent som själva handlat droger på nätet, det kräver ju tillgång till bankkort vilket få omyndiga har. De flesta får tag i dessa droger på andra vägar, ofta via kompisar och bekanta, eller kanske går ihop och ber någon äldre handla åt dem, säger Ulf Guttormsson.

Redan 2011 (som del av den stora Espad-undersökningen) ställdes också frågor till svenska elever i nian om nätdroger. Då uppgav 7 procent av pojkarna och 3 procent av flickorna att de använt nätdroger. I CAN-studien ifjol var alltså svaren betydligt lägre.

– Det kan bero på olika metodskillnader i studierna eller så var det faktiskt fler unga som prövade nätdroger 2011 och nu har minskat. Det vet vi inte säkert, säger Ulf Guttormsson.

Framöver ska frågor om “nätdroger“ regelbundet användas i Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysnings stora skolundersökningar.

• Fotnot: CAN-studien är ett utdrag ur rapporten “Skolelevers drogvanor 2012“, som släpps i sin helhet i mars.
De frågor som ställdes om nätdroger: A) “Nuförtiden talas det om så kallade nätdroger (även kallade designerdroger, RC-droger, nya syntetiska droger). Har du använt någon sådan?“ 
Svarsalternativ: 1. Nej. 2. Ja. Spice eller liknande rökmixar. 3. Ja. Mefedron, Metedron eller liknande. 4. Ja, annan nätdrog nämligen…“
B) “Har du under de senaste 12 månaderna köpt droger via Internet?“

Etiketter:

Annonser