Även måttligt drickande ökar stroke-risk

LONDON Flera länders rekommenderade gräns till riskabelt drickande är för högt satt. Risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar som stroke ökar betydligt även vid ganska låg konsumtion, över sju glas i veckan. Det visar en studie med 600 000 personer.

Rapporten som publiceras i Lancet redovisar genomgång av 83 olika studier med nära 600 000 medelålders personer i 19 ”höginkomst”-länder, inklusive Sverige. De fick svara på enkät på 1990-talet om sina alkoholvanor (med även om rökning mm).

Ett decennium senare har data samkörts ur medicinska register om deras hälsoläge och dödsfall och skador gåtts igenom och jämförts med bland annat alkoholkonsumtion.

I Sverige anges risken för medicinska skador av alkohol från 14 standardglas för män och nio glas för kvinnor, enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Det är riskgränser som redan tidigare har kritiserats och anses för höga.

– Den nya studien är mycket intressant och visar att vi kan behöva se över riskgränserna, säger Patrik Wennberg, hjärt- och kärlforskare och distriktsläkare i Umeå, till SVT.

Han är en av de cirka 120 forskare som gått genom materialet. I Sverige har cirka 1900 personer i Malmö och 1000 personer i Västerbotten deltagit i studien och besvarat enkäten.

– Det finns en viss osäkerhet i studier som baseras på enkätsvar och människor tenderar att underdriva sin alkoholkonsumtion. Men undersökningen visar tydligt att risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar redan vid mer än 7-8 standardglas per vecka. Alkoholen höjer blodtrycket vilket bidrar till ökad risk för stroke, säger han.

Alkohol kan kanske ge ett visst skydd mot hjärtinfarkt, men det äts upp av ökade risker för andra hjärt- och kärlsjukdomar som stroke vid ganska måttligt konsumtion. Och vid konsumtion över 7-8 glas i veckan så ökar risken brant uppåt.

Författarna till nya rapporten har beräknat att konsumera tio (brittiska) glas eller mer per vecka kan korta förväntade livslängden med två år.
– Det viktigaste budskapet i denna undersökning är att om du redan dricker alkohol, så kan minskad konsumtion hjälpa dig att leva längre och sänka risken för flera hjärt-kärlsjukdomar, säger Angela Wook, huvudförfattare i studien, på Cambridge Universitet, enligt The Telegraph.

I Storbritannien halverades riktlinjerna för riskabelt drickande från 28 till 14 enheter för män och från 21 till 14 för kvinnor för två år sedan. Men nya studien förslår att den övre gränsen snarare bör vara fem glas per vecka (motsvarande 12,5 enheter eller fem pints öl eller fem glas 17,5 cl vin).

• Fotnot: Ett standardglas i Sverige är något mindre, och motsvarar cirka ett glas 15 centiliter vin, en flaska 33 cl starköl eller 4 cl starksprit.

• Studien ”Risk thresholds for alcohol consumption: combined analysis of individual-participant data for 599 912 current drinkers in 83 prospective studies” publicerad i The Lancet.

Annonser