Utökat rökförbud trots kritik

Regeringen går vidare till riksdagen med förslaget om utvidgat rökförbud till flera offentliga platser trots att lagrådet hade några invändningar – bland annat om entréer vid rökfria lokaler.


I propositionen till ny tobakslag betonas vikten av utöka rökförbudet till fler offentliga platser, exempelvis till utomhusserveringar, hållplatser i kollektivtrafiken, idrottsplatser och vid allmänna lekplatser och entréer till rökfria lokaler.

Lagrådet ansåg det svårt att avgränsa rökfria områden utomhus vid entréer och allmänna lekplatser och klargöra vem som har ansvar för att förbud där upprätthålls. Det är ofta ytor som inte exempelvis restauranger äger eller disponerar, utan fastighetsägare och kommun.

Men regeringen väljer ändå hålla fast vid sina förslag.
– Det är viktigt att förbjuda rökning på fler platser, jag ser till exempel lekplatser som särskilt viktiga. Vi väljer därför att gå vidare med förslaget. Detta är avgörande lagstiftning om vi ska förändra normerna kring rökning och förbättra folkhälsan, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i en kommentar.

Många fler ändringar ingår i propositionen för en ny tobakslag – exempelvis införa tillståndsplikt för butiker som säljer tobak, att rökförbudet inkluderar e-cigaretter, och att förpackningar måste innehålla minst 20 portioner (ex. cigaretter, snus). Dessutom regler om att säkerhetsmärka och kunna spåra produkter för att motverka smuggeltobak.

De flesta lagförändringar föreslås träda i kraft januari 2019.

• Propositionen : Ny lag om tobak och liknande produkter, Prop 2017/18,
(pdf-fil, 408 sidor).

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över åtta miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.
/Drugnews

Läs mer

Annonser