Vidar Aronsson ny taggad NBV-ordförande

Vidar Aronsson valdes i helgen till ny förbundsordförande för NBV – det snabbast växande studieförbundet just nu. Många nya kurser är på gång för att bemöta populism och ökad faktaresistens.

I lördags röstade huvudmannamötet – Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhets beslutande organ – för att Vidar Aronsson ska bli ny ordförande efter Jonatan Hjort.

– Kul! Jag är jättetaggad. NBV växer snabbt, mår bra och är full av energi. Samtidigt behövs studieförbund och folkbildning kanske mer än någonsin i en tid när samhället utmanas av ökad polarisering, faktarestistens och växande populism, säger han till Drugnews.

Nyvald förbundsordförande Vidar Aronsson omgärdad av rektor Åke Marcusson och avgående ordförande Jonatan Hjort. I bakgrunden staty i Humlegården av nykterhetskämpen Peter Wieselgren. Foto: Anna Ledin Wirén

Vidar Aronsson vill fortsätta en modernisering av det landstäckande studieförbundet, som är landets äldsta, och bland annat införa en smartare administration för cirklar och deltagare. Demokratifrågor och mångfald är viktigt för NBV och en tredjedel av cirkeldeltagarna är idag utlandsfödda. Även narkotikafrågan ska lyftas mer kommande år.

Som ung i Växjö gick han själv teatercirkel och en om alkoholpolitik som NBV och Ungdomens nykterhetsförbund anordnade. Senare blev han ordförande för UNF och är idag engagerad i IOGT-NTO, civilt arbetar han för närvarande på Kooperativa Förbundet och tidigare för SSU och Socialdemokraterna.

På huvudmannamötet i Stockholm invaldes Bosnien Hercegovinas Muslimska Ungdomsförbund (Bemuf) som ny medlemsorganisation. Totalt har NBV 21 medlemsorganisationer, med olika röststyrka på beslutande mötet utifrån medlemsantal och verksamhet.

En fråga som UNF och Kris (Kriminellas revansch i samhället) motionerat om var att medlemsorganisationernas nykterhetskrav bör ses över. Exempelvis har MHF vid sidan av helnykterhet lagt till en medlemskategori med bara trafiknykter.

– Om organisationer har medlemmar som inte är helnyktra, varför ska de då vara med i en nykterhetsorganisation som NBV?, säger Christer Karlsson på Kris, som deltog i mötet, till Drugnews.
Beslutet blev att förbundsstyrelsen ska utreda hur medlemsorganisationernas nykterhetslöften ser ut, ändringar av dessa och återkomma senare.
Till nya ledamöter i styrelsen invaldes Azra Jelacic, Malmö, för BHRF, och Malin Thorson, Göteborg, för UNF. Susanne Hedman Jensen, Uppsala, Blå Bandet ska fungera som ställföreträdande ordförande vid styrelsemöten om Aronsson inte kan.

  NBV bedriver folkbildning med studiecirklar, andra kurser och kulturevenemang i hela Sverige. Särskilt om alkohol, andra droger, folkhälsa och integration. Cirka 45 000 personer går studiecirklar varje år i NBV, kulturevenemangen når uppåt en miljon besökare. Verksamheten har ökat med 50-procent på fyra år.

Annonser