Narkotikahundar på skolor tillåtet

Enligt nytt direktiv så får polisen använda hundsök i kommunala skolor efter narkotika i förebyggande syfte. Metoden prövas nu bland annat i Gävleborg för att minska droger bland ungdomar.

I veckan inledde polisen arbete med narkotikahund på Slottegymnasiet i Ljusdal.
– För att skolan är väldigt aktiva i det här arbetet och att polisen och gymnasiet har ett bra samarbete, samt att de formulerar sin drogpolicy enligt de reglerna som krävs. Det hänger på skolorna att formulera sin drogpolicy på rätt vis, säger Kristoffer Halvarsson, polis som arbetar med metoden, till P4 Gävleborg.

Det är polisens rättsavdelning som efter en analys kommit fram till att metoden är okey om skolan är initiativtagare och skolan i förväg meddelar elever och vårdnadshavare att det i skolans drogförebyggande arbete kan förekomma hundsök.
– Det enda som behöver stå är att polis med narkotikahund kan förekomma. Är det informerat så är det grönt ljus för oss, säger Kristoffer Halvarsson.

Och söket ska alltså ske som prevention, om det finns misstanke om att narkotika förekommer på skolan, då gäller en annan lag. Dessutom ska kontroller (exempelvis av lokaler och elevskåp) göras när eleverna inte är där, dvs. efter skoldagens slut.

Vid hundsöket häromdagen hittades inga droger på Slottegymnasiet. Något rektorn inte var orolig för.
Nej det var jag inte. Det här är ett sätt att få bekräftelse att vi har en drogpolicy här som efterlevs. Vi skrämmer bort droger och det här ska inte vara någon mötesplats för den typen av verksamheter, säger rektorn Torleif Bakke till radion.

Vad gäller elevernas reaktioner, så menar rektorn att de är positiva och ”tycker att det är bra att vi står upp för det här och att policyn inte bara är ett dokument som ligger och samlar damm”.

Även skolor i på andra platser har i samarbete med polisen börjat använda narkotikahundar, exempelvis i Karlshamn och på flera skolor i Jämtland, som komplement och en del av flera i förebyggande strategi.
De nya riktlinjerna kom för ett år sedan, men börjar sakta få verkan. Rättsläget är klart när det gäller att polisen får hjälpa en kommunal skola med narkotikasök i förebyggande syfte, mer oklart vad gäller fristående skolor.

• Läs mer om narkotikahundar i skolan i förebyggande syfte på sajten Narkotikafri Skola.

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.

Idag använder ett 50-tal skolor (flera gymnasier med yrkesutbildning) i landet s.k. slumpvis drogtestning, som ska baseras på frivillig medverkan och kontrakt med målsman och elev.
Se mer projektet Narkotikafri Skola

Läs mer

Annonser