Var femte man dricker för mycket

Var femte man (19 procent) dricker i genomsnitt riskabelt mycket alkohol, medan var åttonde kvinna (13 proc). Det visar statistik från Nationella folkhälsoenkäten 2013-2016. 

– Det är så pass stor del av befolkningen att vi ser det som ett folkhälsoproblem, säger Pi Högberg, sakkunnig på Folkhälsomyndigheten, till Nyhetsbyrån Siren.

Siren har sammanställt statistik från Folkhälsomyndigheten som årligen genomför nationell hälsoenkät med cirka 20 000 svenskar i åldrarna 16-84 år. Riskbruk av alkohol avser dricka så mycket och ofta att det påtagligt ökar risk för skador.

I hela riket är alltså riskabla konsumtionen 19 procent för män och 13 procent för kvinnor. Men det finns regionala skillnader – i storstäder och södra landet dricks mer (mest i Stockholmsområdet och Uppsala), även i Dalarna, Kalmar län, Sörmland och på Gotland dricker män något mer.

Lägst riskabel alkoholkonsumtion har Kronoberg, Jönköping, Västernorrland och Västerbotten.

– I södra Sverige och storstadsområden finns större tillgänglighet på alkohol. I Norrland har man inte det liberala förhållningssättet som är vanligt i södra Sverige. Även de län med en tradition av frikyrklighet ligger lägre, säger Pi Högberg till Nyhetsbyrån Siren.

Men det finns även andra skillnader – kvinnor med högre utbildning och lön dricker över lag mer än andra kvinnor. Senare år har även äldre kvinnor tenderat dricka mer än tidigare generationer. Forskning visar att risk för olika cancersjukdomar ökar även vid måttligt drickande av alkohol – det finns ingen säker nivå där, utom att helt avstå.

Länk till Nationella folkhälsoenkäten (där olika hälsotillstånd går bryta ner länsvis).

• Riskkonsumtion av alkohol definieras som mer än 14 standardglas i veckan för män och nio glas för kvinnor. Även intensivkonsumtion vägs in (om män dricker mer än 4 glas vid samma tillfälle, kvinnor 3 glas,). Ett standardglas innehåller 12 gram alkohol (ungefär halv liter folköl, 33 cl starköl, 12-15 cl vin eller 4 cl starksprit).

Annonser