Alkoholskador ökar bland äldre

STOCKHOLM Fler äldre personer riskbrukar alkohol och utvecklar beroende. Ökningen gäller särskilt kvinnor. Det framgår i Socialstyrelsens årliga lägesrapport om vård och omsorg.

Den totala alkoholkonsumtionen har ökat senaste åren och även om den planat ut, så märks ökade skador och behov av vård. Ett trendbrott med ökade alkoholproblem kan konstateras bland äldre personer och fler dör med alkoholrelaterade diagnoser.

– Vi har en ny generation pensionärer som tar med sig sina mer vidlyftiga alkoholvanor upp i åren. Även om männen dricker mer och fler alkoholrelaterade dödsfall skador, så verkar äldre kvinnor dricka mer än tidigare, säger Eva Wallin, enhetschef på Socialstyrelsen, till Drugnews.

I åldrarna 60-79 år har andelen patienter som vårdas med alkoholrelaterad diagnos ökat 45 procent för kvinnor och män under perioden 2000-2010 och fler äldre dör till följd av alkohol. Det faktum att många äldre intar mycket mediciner gör ökat drickande än mer problematisk.

Även om fler män har alkoholrelaterade skador och vårdbesök, så är ökar kvinnornas andel mest som vårdats för alkoholdiagnoser, (+16 procent för kvinnor, +1 procent för män).

– Det innebär även en utmaning för beroendevården som i stort saknar program för äldre idag. Vården och kommunernas äldreomsorg bör samarbeta mer, liksom metodutveckling för att tidigare upptäcka äldre i riskzonen, säger Eva Wallin.

Äldres farliga alkoholmönster får inte föras till nya generationer, varnar IOGT-NTO med anledning av rapporten.
– Alkoholkonsumtionen bland unga är just nu historiskt låg vilket är positivt för framtiden. Men det är de äldre generationernas ansvar att se till så deras alkoholnormer inte ärvs av de yngre, säger förbundets ordförande Anna Carlstedt i en kommentar.

• Socialstyrelsens lägesrapport konstaterar även att narkotikaanvändning verkar öka senaste årtiondet. Inte minst vad gäller cannabis, kokain och heroin där priserna sjunkit dramatiskt. Antal vårdade, förstagångsvårdade och vårdtillfällen för narkotikarelaterade sjukdomar har stadigt ökat.

Behandling med centralstimulerande läkemedel mot Adhd ökar bland pojkar och flickor. Pojkar och unga män står för 80 procent av uthämtade recept (ex av narkotikaklassade mediciner som Concerta, Ritalin och Strattera).

Enligt rapporten så fortsätter medellivslängden att öka i befolkningen, 2010 var den 83,5 år för kvinnor och 79,5 år för män. Färre röker, men problem med fetma ökar.

• Fotnot: Socialstyrelsens rapport “Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – Lägesrapport 2012“ (pdf-fil, 214 sidor).

Etiketter:

Annonser