Rekordmånga dör av droger

Antalet drogrelaterade dödsfall som rapporteras till Socialstyrelsens dödsorsaksregister har ökat kraftigt senaste året. Uppgången är hela 30 procent och gäller 765 dödsfall.

Det är rekordmånga som avlidit av narkotikapreparat, enligt Socialstyrelsen. Året före avled 589 personer, där förgiftning med narkotika varit underliggande eller bidragande dödsorsak enligt läkarintyg. Ifjol en ökning till hela 765 döda.

– Det är en kraftig och oroande ökning. Det kan bero på ett ökat missbruk, men även andra orsaker, exempelvis bättre analysmetoder och fler droger som screenas inom rättsmedicinen som gör att fler drogrelaterade dödsfall upptäcks. Vi vet inte säkert, säger utredare Jesper Hörnblad på Socialstyrelsen till Drugnews.

Antalet drogrelaterade dödsfall ifjol gällde 563 män och 202 kvinnor, enligt dödsorsaksregistret. Särskilt gruppen unga män har ökat.

Geografiskt så hade storstadslänen flest narkotikarelaterade dödsfall: Stockholms län 187 dödsfall (+23 procent), Västra Götaland 129 (+42 proc.) och Skåne 111 döda (+42 proc.). Kraftigaste ökning hade Halland, från 8 till 20 dödsfall (150 procent).

Tidigare i somras släpptes även data från rättsmedicinska registret Toxreg, där döda personer med narkotika i kroppen inräknas. För 2014 stannade där narkotikarelaterad dödsfall på 686 döda, vilket också är rekordhögt.

Opiatläkemedel (som metadon, buprenorfin och fentanyl) och illegala drogen heroin är vanligt vid dödliga förgiftningar.

Läckage från behandlingsprogram och smuggling diskuteras ofta huruvida det bidragit till ökningen. Socialstyrelsen har fått regeringsuppdrag att försöka utreda bakomliggande orsaker till den ökade narkotikadöden, vilka riskgrupperna är och utveckla statistiken.

Sverige ligger nu näst högst (efter Estland) vad gäller narkotikarelaterad dödlighet inom EU, vilket gör att misbruksvården och narkotikapolitiken ifrågasätts.

Annonser