26 forskare får stöd av Systembolaget

Ett 25-tal alkoholforskare i landet får projektanslag på sammanlagt fem miljoner kronor från Systembolagets Alkoholforskningsråd för nästa år.

Vilka som får anslagen bestäms av ett oberoende alkoholforskningsråd som i dagarna har beslutat tilldela 26 forskare projektanslag för 2015. De flesta av forskarna får ett projektstöd på mellan 100 000 till 300 000 kronor.

Fjorton av forskarna finns i Stockholmsområdet, bland annat Johanna Gripenberg, enhetschef på STAD, vars ”promillestudie vid fotbollsmatcher” i Stockholm och Helsingborg tilldelas 150 000 kronor.

Den planerade studien – där fotbollspublikens promillenivå ska mätas frivilligt på olika arenor – rapporterade Drugnews nyligen om som avser närmare studera sambandet alkohol och idrottsvåld.

– Forskningsstödet innebär att vi kan starta ett projekt i vår som handlar om berusningsdrickande i anslutning till fotbollsarenor. Fältstudier visar att många som går på matcher är berusade redan när de kommer dit. Vi kommer att mäta promillehalten hos besökare på olika arenor, säger Johanna Gripenberg, som även är medicine doktor i folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet.

I Göteborg får sex forskare projektanslag från Systembolaget på totalt drygt en miljon kronor – docent Anna Söderpalm Gordh, Göteborgs universitet, ska studera stress inverkan i samband med alkohol och Lennart Weibull, Som-institutet, fortsätter opinionsundersökningar om alkohol.

I Uppsala får tre forskare cirka en halv miljon (bl a professor Ingrid Nylanders projekt om skydds- och riskfaktorer, miljö och alkoholintag på ungas hjärnor). Forskaren Peter Larm i Västerås ska studera om ungdomar som inte dricker alkohol, dessutom får två forskare i Linköping och Växjö projektstöd.

03-SystemlogNYminSystembolagets styrelse höjde i våras stödet till forskning om alkoholens avigsidor till 15 miljoner kronor fördelat på tre år. De flesta forskare får nästa år ett projektstöd på mellan 100 000 till 300 000 kronor.

– I Systembolagets ansvarsuppdrag ingår förutom att med ensamrätt sälja alkohol även att informera om dryckens risker, bland annat via informationsinsatser och stöd till alkoholrelaterad forskning, särskilt med samhällsvetenskaplig inriktning, säger Björn Lundkvist, kommunikationsansvarig om alkoholforskning, till Drugnews.

I år hade Systembolaget forskningsseminarier – i Malmö om föräldrar, barn och alkohol och i Stockholm om alkohol och våld, vid sidan av en årlig alkoholforskningskonferens på Skarpö.

Systembolaget delfinansierar även en professur i klinisk alkoholforskning, den innehas för närvarande av Hanne Tønnesen, professor och överläkare på Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård, Lunds Universitet.

Annonser