Kritiska remissvar till e-handelsförslag

Fler tunga remissinstanser anser att Alkoholleveransutredningens förslag inte räcker och är tandlösa. Istället vill de att distanshandel med alkohol helt förbjuds.

NÄTBESTÄLLD alkohol som hamnade i ett tonårsrum.
NÄTBESTÄLLD alkohol som hamnade i ett tonårsrum.

Remisstiden gick nyligen ut för förslagen från utredaren Jörgen Hettne lämnade i somras till regeringen. Det handlar om hur en växande näthandel med alkohol ska stramas upp och hur oklarhet på området lockat nya företag som både marknadsför och förmedlar alkohol.

Exempelvis finns vinklubbar på nätet och matkedjor som City Gross kan erbjuda vin i matkassar trots att vi har ett alkoholmonopol. ”Vi hade inte täckt upp för alla situationer, därför tillsatte vi en snabbutredning”, medgav förra ansvariga ministern Maria Larsson (KD).

Utredaren Hettne föreslog bl a ett förtydligande om att ”kommersiella mellanhänder” bara ska gälla transport. Skärpta regler för privatinförsel och förbud mot förmedling via vinklubbar och butikers ”matkassar”. Alkoholsäljare bör vara utlandsbaserade och hemleverans bara ske till privata hemadresser när Systembolaget är öppet.

Förra ministern ville undvika ett läge med förtäckt detaljhandel med aktörer som både marknadsför och har egna säljkanaler. Men Andréasson varnar för att flera av utredningens förslag riskerar leda till det.

B1146-SvenA0min
Sven Andréasson

– Vi är rätt nöjda med flera förslag i utredningen, men det finns svagheter. Genom att undanta utländska företag från förbud att marknadsföra e-handel med alkohol, så kan ett kryphål uppstå. Och driftiga svenska företagare kan kringgå det genom att placera ett dotterbolag på andra sidan gränsen, säger Sven Andréasson, alkoholläkare och ordförande i Alkoholpolitiskt Forum, till Drugnews.

Något som även Åklagarmyndigheten påpekar i sitt remissvar.
Istället bör distansförsäljning av alkohol helt förbjudas menar Andréasson, och får stöd av remissvar av bland andra Föreningen Sveriges Socialchefer, Länsstyrelsen i Skåne och Systembolaget.

– Vi vet att det är möjligt att förbjuda distansförsäljning. Det räcker med att titta på vårt grannland Finland som har gjort just det. Med tillåten distansförsäljning av alkohol riskerar vi att få en ny försäljningskanal för alkohol som på sikt hotar det svenska alkoholmonopolet, säger Sven Andréasson.

Om inte distanshandeln med alkohol kan stoppas, så kommer den växa och ökad tillgång leder till ökad konsumtion, varnar han. Och den undergräver Systemets monopolställning, ett undantag Sverige fått av folkhälsoskäl. Sköts inte det kan det bli som på spelområdet där EU nu drar systemet med statliga spelbolag inför EU-domstolen.

– För att fortsatt hålla nere den totala alkoholkonsumtionen krävs flera insatser. Alkoholmonopolet måste finnas kvar, all alkoholreklam bör förbjudas, så som det var före Gourmet-domen, och arbetet med att begränsa ungas tillgång till alkohol måste fortsätta, säger Sven Andréasson.

För de kommersiella näthandlarna av alkohol klarar inte ålderskontrollen. När UNF gjorde tester, så sålde sex av nio kontrollerade vinklubbar och andra företag alkohol till unga under 20 år.

Nu blir det nya regeringen (S-MP) som ska väga reaktionerna på utredningen och föreslå hur e-handeln av alkohol och hemleverans ska kontrolleras bättre. Näthandeln av alkohol har fyrdubblats på något år (till 2 proc av totala alkoholkonsumtionen), marknadsföringen ökat 150 procent sedan 2009 och över en miljard satsades ifjol på alkoholreklam.

Annonser