”Ingen alkohol för barnens skull”

Dags att tänka om! Vi är mycket bekymrade över alkoholutvecklingen senare åren. Mer liberal inställning, fler utsätts och barn drabbas. Det skriver fem representanter för Omtankegruppen som arrangerar en barnkonferens i veckan.

Vi är alla starkt bekymrade över den utveckling som alkoholkonsumtionen tagit de senaste åren. Därför bildade vi gemensamt Omtankegruppen, som har som sin främsta uppgift att hålla alkoholfrågan levande i kyrkornas värld och att vara en röst i samhällsdebatten för barnens skull.

Vi har reagerat på det faktum att alkoholen tycks spela en allt viktigare roll i människors liv.

Ofta är det viktigaste samtalsämnet när en fest ska planeras vad och hur mycket man ska dricka. Att man ska konsumera alkohol ifrågasätts inte ens. En vanlig teambildningsaktivitet på arbetsplatser är after work med starköl och annan alkoholdryck.

Bland de som förespråkar helt fri alkoholförsäljning i landet talas det om individens rätt att själv ta ansvar för sitt liv. Detta och en allt liberalare inställning och lagstiftning till alkohol, leder till att fler människor utsätts för alkohol i olika miljöer. Fler övertalas till att dricka och många lämnar en återhållsam dryckesvana till förmån för allt mer alkohol.

Följden blir mer gatuvåld, våld i hemmet, fler döda i alkoholrelaterade sjukdomar och trafikolyckor. Dessa samband är kända, men det finns en annan sida som inte syns lika väl.

Där finns den psykiska press som drabbar de barn och familjemedlemmar som växer upp i familjer med risk- och missbruk, idag är cirka 385 000 barn i den situationen.

Vid allt fler tillfällen påtalas alkoholpåverkan som förmildrande omständighet i samband med brottsliga gärningar. Ett sådant samhälle vill vi inte ha. Som organisationer och medmänniskor vill vi vara ett instrument för att hjälpa föreningar, församlingar och enskilda att tänka om.

Tänk om vi tillsammans kan bidra till att skapa en trygg miljö för alla barn som vi möter. Tänk om vi kunde vara en mötesplats där människor kan träffas utan krav på att vara en del av det alkoholbemängda, normaliserade promillesamhället.

Med ”omtanke” menar vi medmänsklighet, kärlek, generositet och värme. Kan vi i miljöer där vi verkar ge och ha omtanke om andra medverkar vi till det bättre samhälle vi alla söker.

 10 april arrangeras nationella konferensen Barn far illa 3.0 i Stockholm för dig som arbetar med barn och är engagerade i barns villkor.

Undertecknare:
Per-Olof Svensson, Blå Bandet
Daniel Ryderholm, Hela Människan
Bo Högstedt, IOGT-NTO
Ulrika Wadskog, LP-verksamheten
Anette Kyhlström, VITA Nykter

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser