”Fira nyktert för barnens skull”

Vuxna bör tänka över sin alkoholkonsumtion inför midsommar. Även vid måttligt drickande märker barn hur vuxnas beteende förändras, skriver Per-Olof Svensson, organisationssekreterare på Blå Bandet.

Midsommar är en härlig traditionell familjefest med danslekar kring midsommarstången. Men den förknippas också med ”sill och nubbe”. För barnens skull uppmanar vi vuxna att inför midsommar tänka över sin egen alkoholkonsumtion och helst avstå helt.

 

Ibland tror föräldrar att det inte gör något att dricka alkohol. Men redan vid måttlig konsumtion, märker barnen hur de vuxnas beteenden förändras. Detta skapar osäkerhet och oro. Även hos dem som uppfattar sig som ”normalkonsumenter” påverkar det barnen.

Troligen reagerar en del som läser detta genom att känna att nu är det återigen en nykterist som ska lägga sig i om jag dricker alkohol eller inte, ”det är min ensak”. Vi tycker dock att man kan jämföra med passiv rökning, omgivningen kring den som dricker alkohol kan drabbas av passivt drickande.

 

Per-Olof Svensson, Blå Bandet. Foto: Josefina Svensson

För barn ser, känner och förstår mycket mer än vad vi ofta tror. De märker hur vuxna förändras i beteende, detta kan skapa osäkerhet och oro hos barnen. Tyvärr drabbas också många barn av att vuxna i deras omgivning dricker så mycket alkohol att de inte längre kan ta hand om barnen på ett tillfredsställande sätt.

Men ska då föräldrar och andra vuxna inte längre få ha festligt tillsammans? Jo, självklart, men det går alldeles utmärkt utan att fortsätta med alkoholtraditionen. Idag finns ett stort sortiment alkoholfria festliga drycker på Systembolaget.

Genom att använda dessa som alternativ kan midsommarfesten fortsätta, utan att det riskerar att övergå i gräl, bråk och våld, som tyvärr ofta följer i alkoholens spår. För handen på hjärtat, nog har de flesta sett och upplevt de negativa sidor som alkoholen för med sig.

Blå Bandet är en folkrörelse och nykterhetsorganisation med gamla anor, men som arbetar i dagens verklighet. Vi vet att många barn bär på negativa erfarenheter av hur de upplever vuxna som dricker alkohol. Därför vill vi uppmana till att fira en nykter midsommar – för barnens skull!

Det finns flera hundratusen skäl till att vi ger denna uppmaning. Så många barn växer upp i missbruk eller riskbruk i familjerna.

Vilka vuxna som utvecklar ett problematiskt förhållande till alkohol vet ingen på förhand, men alla har från början varit så kallade normalkonsumenter. Det enda säkra är att låta bli.

Även om vi nu fokuserar på den stundande helgen är det viktigt att under hela året uppmärksamma barnen. Många växer upp i miljöer där någon vuxen dricker för mycket. Det innebär ganska ofta att barnens bästa sätts ur spel. De får inte den omsorg och trygghet som barnen behöver. Genom att uppmärksamma och börja arbeta för barnens bästa, desto bättre förutsättningar har barnen att själva växa upp till friska och starka vuxna.

Blå Bandet har gett ut boken ”Lyssna på barnen” där de själva har fått ge sina egna reflexioner. Några exempel:
”Jag gillar inte när vuxna dricker. De säger fula ord. Ibland ser jag jättemånga vuxna som dricker”, (flicka 9 år).
”Jag tycker inte butikerna ska låta vuxna köpa så väldigt mycket. Det borde finnas en begränsning som på apotek”, (pojke 10 år).
”Om man är full kan det lätt hända att man går hem till någon man inte känner”, (flicka 10 år).
”Pappa skulle gå upp tidigt för att köra mig till träningen, men han var bakfull igen”, (pojke 9 år).

Vi tycker att det är viktigt att lyssna på barnen och det är tänkvärda reflexioner. Av tradition dricks det mycket alkohol under midsommarhelgen. De flesta offentliga arrangemangen är ännu alkoholfria och det önskar vi att det fortsätter att vara.

Men det gäller att vi är uppmärksamma så att öltält inte börjar poppa upp även vid dessa arrangemang. För det är lätt att ekonomiska intressen tar över som inte tar någon hänsyn till sociala konsekvenser.

Nu önskar vi att alla barn och vuxna ska få en trevlig midsommar tillsammans. Det kan du bidra till genom att fira nykter midsommar – för barnens skull.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser