Cannabis odlas i protest i Tyskland

GÖTTINGEN I tyska universitetsstaden Göttingen har polisen fullt upp med att förstöra alla plantor som påminner om marijuana. En grupp gerillaodlare planterar och sår på kommunal mark för att provocera fram debatt om drogen och restriktiva lagar.

Den anonyma gruppen planerar och sår 10 000-tals plantor och frön. I sommar och höst har mängder av plantor som liknar cannabis förstörts av polis efter order av stadens styrande myndigheter. Även växter som inte är cannabis har dragits upp vilket retat invånare, rapporterar Natural Society.

Marijuanaodlarnas avsikt med aktionen är att skapa debatt om marijuana, som de ser som en läkeört. Deras ambitioner verkar till viss del ha lyckats många uppmärksammat odlingarna och diskuterar aktionen i olika sociala forum.

Odlarna sprider också information om olika forskningsrapporter om nyttan med medicinsk marijuana.

Någon motreaktion från myndigheterna mot odlarnas aktion har ännu inte rapporterats, vid sidan av att polis förstör plantor som upptäckts.

• Även i Sverige och andra länder i Europa har återkommande vildodlingar av cannabis upptäckts på allmän mark.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser