Förslag bilda Folkhälsomyndigheten

STOCKHOLM Regeringen har nu som väntat skickat proposition till riksdagen med förslag om att slå ihop Statens Folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet till en ny myndighet från årsskiftet 2014.

Sammanslagningen är tänkt som “en mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet“. Förutom att slå samman FHI och SMI ska även några uppgifter från Socialstyrelsen inom bland annat miljöområdet föras över och ingå.

Tanken är att kunna arbeta mer samlat, effektivt och kunskapsbaserat på folkhälsoområdet och även inom EU och internationellt samarbete på området.

Nya myndighetens namn föreslås bli Folkhälsomyndigheten och verksamheten är tänkt fortsätta bedrivas i Östersund och Stockholmsområdet. I samband med det så ska FHI och SMI avvecklas.

• Fotnot: Proposition 2012/13:116, “En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet“ (pdf-fil. 74 sidor).

Etiketter:

Annonser