Ny kunskapsportal om hepatit C

STOCKHOLM HepatitPortalen har startats av Svenska Brukarföreningen för att informera och utbilda om hepatit C, en virussjukdom mer dödlig än Hiv. “Nästan alla injektionsnarkomaner blir idag smittade, vi vill förebygga det“, säger Berne Stålenkrantz på Brukarföreningen till Drugnews.

Cirka 50 000 personer är smittade i Sverige av hepatit C och årligen tillkommer 2 000 nysmittade.
Men kunskapen om viruset är liten, såväl bland missbrukare som inom vårdprofessionen och bland beslutfattare. Något Brukarföreningen vill ändra med projektet.

– Den vanligaste smittvägen är via smutsiga sprutor och kanyler. Viruset ger ofta inte symptom förrän efter 20-30 år, som skrumplever och levercancer. Det är en bortglömd och mycket smittsam sjukdom som vi vill synliggöra och förebygga. Kunskapen är nästan noll idag, säger Berne Stålenkrantz, ordförande i SBF.

Vad gäller sprutbyten – något som han gått i fronten för att införa på fler platser – så kan de inte ensamma stoppa smittspridning av hepatit C. “Man bli smittad redan vid första injektionen“, resonerar han.

Han smittades själv när han delade spruta med en intagen på ett fängelse, men det dröjde innan han blev varse. Om Hiv har mycket information nått ut och effektiva bromsmediciner finns idag, men det mycket mer vanliga hepatit-viruset är lite känd.

Idag känner Stålenkrantz fler som dör av hepatit C än av Hiv. Det går vaccinera mot hepatit AB och B, men inte C-varianten. Nya mediciner tas fram och levertransplantation är ett sista alternativ.

HepatitPortalen öppnades nyligen för att lyfta kunskap, ändra attityder, införa rutiner – men särskilt utbilda. Om hur missbrukare kan skydda sig (inte dela spruta, rengöra verktyg i klorin etc.), om testning och hur professionen bör agera.

På sajten finns information om testning, behandling, prevention, fallbeskrivningar, filmade intervjuer och personliga dagböcker av personer som använder eller slutat med narkotika och de i behandling.
Och i höst startas första utbildningen med ett 30-tal missbrukare, personer i behandling och personal i vård, socialtjänst, poliser…

– Vi brukare blir lärare och tanken är att de utbildade sedan ska sprida kunskapen vidare, från person till person i sina nätverk. Målet är minska smittspridning och att inga fler ska dö, säger Berne Stålenkrantz.

Smittskyddsinstitutet stöder ekonomiskt projektet (ca 2 miljoner kronor först två åren) som sker i samarbete med Karolinska Institutet, Uppsala universitet, Malmö högskola och Skånes Universitetssjukhus. Sedan ska det utvärderas och ingå i Brukarföreningens ordinarie verksamhet.

Berne Stålenkrantz är också med i en expertgrupp i WHO som håller på att ta fram riktlinjer för testning, vård och behandling i låg- och mellaninkomstländer för att hejda spridning av hepatit C.

Etiketter:

Annonser