Brukarföreningen hotas av konkurs

Svenska Brukarföreningen som organiserar narkotikaberoende och haft viktig roll i missbruksdebatten har begärts i konkurs av personalen som inte fått ut sina löner. Myndigheter anar ekonomiska oegentligheter och överväger begära tillbaka statsbidrag från föreningen.

– Vi vill ha våra löner. Själv håller jag nu på att söka jobb, säger en besviken Maja Kristiansson till Drugnews.
Hon har arbetat fem år på föreningen och driver nu konkursansökan med fyra andra lönebidragsanställda som inte fått lön sedan november.

Ordförande Berne Stålenkrantz

I måndags var andra gången som förhandlingar i Stockholms tingsrätt ställdes in då styrelsens ordförande och firmatecknare Berne Stålenkrans inte dök upp. Nytt konkurs-möte blir om några veckor då delgivningen inte anses ha skickats ut på rätt sätt.

Den ideella föreningen med kansli centralt i Stockholm har varit aktiv i åren i debatten för att lyfta droganvändares och särskilt opiatberoendes problem. Deltagit i brukarråd, drivit framgångrikt Hepatit-projekt, delat ut Brukarvänpris och agerat internationellt för en mer skadelindrande syn på narkotika.
Ordförande Stålenkrans var även med i regeringens delegation vid den stora FN-konferensen om narkotikasituationen i världen i New York förra året.

Skulderna är ännu inte sammanställda för Brukarföreningen. Men personalens uteblivna löner är på cirka 200 000 kronor, dessutom flera obetalda räkningar, skatter och betalningsanmärkningar.

Enligt SVT har riksorganisation fått minst sju miljoner kronor senaste fyra åren från myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Men enligt en revisionsrapport finns allvarliga brister och att föreningen uppgivit sig haft auktoriserad revisor, vilket inte stämde, anses graverande.

Socialstyrelsen har gett cirka 2,6 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till Brukarföreningen senaste åren, men avslog ansökan för i år när missförhållanden börjat uppdagats.

– Vi utreder nu hur tidigare bidrag från oss har använts, Ernest and Young gör en revision åt oss. Därefter får vi ta ställning till eventuell polisanmälan och att begära tillbaka bidrag, säger Stina Törnell Sandberg, chef på enheten för statsbidrag, till Drugnews.

Brukarföreningen har cirka 2 000 medlemmar i ett tiotal lokalföreningar. Lokalföreningarna – som inte berörs av konkursbegäran – planerar bilda ett nätverk och försöka fortsätta verksamheten.

Christina Paulsrud

– Oerhört trist alltsammans, men lokalföreningarna måste fortsätta, det är ju hos som medlemmarna finns och det är mycket att göra, säger Christina Paulsrud i Stockholms Brukarförening till Drugnews.

Dit kommer varje dag hemlösa, beroende i Laro-program och andra för att träffas, fika, byta till rena sprutor, hiv-testas eller låna internet och kontorsmaterial.

Svenska Brukarföreningen bildades 2002 och har försökt öka de beroendes inflytande över sin situation. Idag om hur beroendevården kan förbättras, öka tillgänglighet på sprutbyten och få dela ut naloxon-sprej för att försöka hejda överdoser och den galopperande narkotikadödligheten.

– Jag är besviken på Berne Stålenkrans, men han har samtidigt betytt mycket för att lyfta våra frågor under åren. Tråkigt att det ska sluta så här, säger Christina Paulsrud som själv inte fått lön senare tid från riksorganisationen.

Hon har inte haft kontakt med honom sedan december. Drugnews har också utan framgång sökt honom på flera adresser och telefonnummer. Tingsrätten har haft svårt att nå honom om kallelse till konkursförhandling.

Till SVT skriver Stålenkrans i ett mejl att han inte kan svara på frågor innan ”alla legaliteter är utredda”.

Annonser