Socialarbetares kompetens ska höjas

STOCKHOLM Regeringen vill höja kvalitet och kompetens inom kommunernas socialtjänster för att säkra barn och ungas rättssäkerhet. 240 miljoner kronor avsätts kommande fyra år.

– Trots att det är kommunerna som har ansvar över socialtjänsten, så går regeringen nu in och gör en satsning, säger barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) till TV 4 Nyheterna.

Socialstyrelsen får nu i uppdrag att ta fram en skräddarsydd utbildning för socialsekretare och deras chefer.

Socialarbetare demonstrerade tidigare i år mot ökad arbetsbelastning och neddragningar i kommuner. Akademikerförbundet uppgav i en rapport att många anställda i socialtjänsten har sömnproblem på grund av högt arbetstryck och att det äventyrade deras bedömningar.

– Barn och unga som har lite trasiga omständigheter ska möta ett professionellt team på socialtjänsten när de kommer dit för att få stöd och hjälp. Det är jätteviktigt att vi har en hög kompetens och hög kvalitet, säger Maria Larsson till Nyheterna.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Etiketter:

Annonser