Stödprojekt för unga förebygger återfall

STOCKHOLM Varje år döms uppåt 100 ungdomar i Sverige till sluten ungdomsvård, de har ofta gjort sig skyldiga till mycket grova brott som mord, rån, misshandel och narkotikabrott. Återfallen för dem är mycket hög. Det är dessa som nya projektet Process Kedjan vänder sig till.

Föreningen Ung i X-Cons projekt är en unik metod med individuell coaching för att hjälpa ungdomar som begått grova brott att kunna försonas med sig själva, sina nära och med samhället.

Arbetet med de unga börjar redan när de har gripits och hamnat i polisarresten. Där får de information att projektet finns och blir av polisen erbjudna att få kontakt med någon av coacherna som arbetar i projektet. Coacherna har själva erfarenhet av grov kriminalitet och varit i samma situation som de som de nu ska hjälpa – de talar “samma språk“ och kan lättare uppnå förtroende.

Förtroendeskapande kontakter och hjälp att förstå rättsprocessen försätter sedan under hela kontakttiden. På häktet, vid domstolsförhandlingar och senare också på särskilda statliga ungdomshem (SiS-institutioner). Hela tiden finns coachen med och ger stöd åt ungas för att komma tillrätta och ta de nödvändiga stegen för att lyckas.

– Vi ska ses som ett komplement till SiS programverksamhet och vi visar ungdomarna vikten av att gå de program som SiS tillhandahåller, dessa program är otroligt viktiga att gå eftersom de ger en djupare kunskap om den egna personen, säger projektledare/coach Andreas Nygren till Drugnews.


– Vi coacher har lärt känna ungdomarna från den dagen de åkte fast och följer dem genom hela processen – i arresten, häktet, domstolen och behandlingen på SiS, permissionerna och sedan vidare ut i frihet. Den kunskapen om ger oss mycket goda möjligheter att kunna hjälpa dem att lyckas i sitt fortsatta liv, fortsätter han.

Process Kedjan har även ett anhörigprogram till stöd för ungdomarnas familjer, kontakten med nära anhöriga tas redan i den inledande fasen då den unge sitter i arresten. På det sättet är också familjen hela tiden delaktig i återinträde till samhället.

Teamet som arbetar i projektet är väl sammansvetsat och har arbetat i Ung i X-Cons i flera år. De söker nu också en kvinnlig medarbetare som kan ta sig an de unga flickor som tas av polis för grova brott.

– Det känns så j-a bra att få möjlighet att kunna jobba med de här ungdomarna, vi måste förstå att många av dem annars riskerar bli mycket grovt kriminella i vuxen ålder. Att kunna hjälpa dem slippa det livet känns skönt, säger Andreas Nygren.’
Han har själv efter två långa fängelsestraff och snart sju års nykter frihet utan kriminalitet nu kunnat försonas med sig själv, anhöriga och samhället.

Projektet, som är treårigt och stöds av Allmänna Arvsfonden, har redan efter ett halvårs verksamhet uppnått målet för första året: att knyta till sig tio ungdomar som man nu följer och stödjer.

• Fotnot: I ProcessKedjans styrgrupp ingår representanter för Ung i X-cons, Radio Fri, polisen, åklagare, kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och näringslivet.

Sluten ungdomsvård

Unga som begår allvarliga brott i åldrarna 15-17 år döms sedan 1999 ofta till sluten ungdomsvård (LSU) istället för fängelse. De får tidsbestämda straff på någon av de särskilda avdelningar, med totalt 67 platser, som finns på sju statliga ungdomshem (SiS).

Det är brottet och inte behandlingsbehovet som avgör straffets – och därmed vårdtidens – längd. Kan variera mellan 14 dagar och upp till fyra år. Även fotboja för att få jobbpraktik prövas.

De får individuellt anpassad behandling, ex. för missbruk, kriminalitet, relations- eller skolproblem. Målet är att underlätta steget ut till samhället. Återfallen i brott är mycket hög, uppåt 75 procent. Därför följer från i år särskilda koordinatörer de unga efteråt för att stärka eftervården och kontakt med socialtjänst.

2011 togs 78 ungdomar in för att avtjäna sluten ungdomsvård, varav tre var flickor. Genomsnittlig strafftid var nio månader. En vårdplats där kostar drygt 8 000 kronor per dygn. Staten står för hela kostnaden.
Källa: Statens Institutionsstyrelse

Etiketter:

Annonser