Samverkan modeord på ANT-området

STOCKHOLM Samverkan och samarbete med myndigheter, forskning och frivilligrörelser i ett långsiktigt arbete mot alkohol, narkotika, tobak och doping. Det är regeringens strategi för framtiden.

Det framkom på seminariet “Förebygga för framtiden“ som regeringskansliet anordnade i torsdags. Efter nedläggningen av statliga Mobilisering mot narkotika och Alkoholkommittén vid årsskiftet var det dags att visa alternativet för styrningen på tobaks- och drogområdet.

– Det har tidigare funnits viss rivalitet mellan de olika sakområdena och ibland har något prioriterats på annans bekostnad. Men nu vet vi att exempelvis alkohol- och tobaksprevention hör ihop, sade folkhälsominister Maria Larsson i ett inledningsanförande.
Hon hoppas på brett samarbete och att “en-meters-perspektivet“ – alltså barnen – alltid finns med. Barn i missbrukarfamiljer är en utsatt riskgrupp, därför avgörande vad vuxna gör.

Efter nyordningen ska socialdepartementets ANT-sekretariat sköta samordningen. En interdepartemental arbetsgrupp, Samant, har bildats och dessutom ett rådgivande organ med 20-tal representanter från myndigheter, forskningsvärlden och frivilligsektorn. Länssamordnare ska foga samman nationella politiken med kommuner och landstings insatser och samtidigt fånga upp signaler och idéer lokalt.

Det blev mycket tal om strukturer på konferensen och vikten av att ta tillvara vunna erfarenheter och föra goda exempel vidare. Chari Eriksson, professor i folkhälsovetenskap, Örebro , varnade för att utvärderingar och kunskapsspridning ofta inte blir av när projektpengar tar slut. Mer dokumentation och förändringar i vardagsarbetet behövs, ansåg han.

Tobaksprevention lyftes fram och minskade rökningen utpekades som framgångshistoria. Framgångsrikt opinionsarbete hand i hand med allt mer skärpta lagar. Maria Nilsson från Nätverk för Tobaksprevention, med i ANT-rådet som haft sitt första möte samma dag. sade att man blivit starka trots knappa resurser. Hon hoppas att när nu sakområdena lyfts sida vid sida så får man istället ett helhetsperspektiv.

Gazal Amini, förbundsjurist på Riksförbundet narkotikafritt samhälle, också medlem i ANT-rådet, var glad över att åtgärdsprogram årligen ska tas fram och hon hoppas kunna påverka politikens inriktning.
– Jag saknar representanter för ungdomar i forumet, men vill att vi ordnar temakonferenser som kan fokusera på prevention, unga och skolan, sade hon.

Fred Nyberg professor i biologisk beroendeforskning, Uppsala, uppskattade bredden och tvärvetenskapligheten i rådet.
– Viktigt att veta vart man vill gå, därför är forskning och kunskap angeläget.

En som deltog i konferensen, men inte fått plats i ANT-rådet var Svenska Brukarföreningens ordförande Berne Stålenkrantz.
– Var finns vården och exempelvis vi och länkarna representerade? Vår kunskap är oersättlig, men regeringen vill uppenbarligen inte lyssna på oss. Och vart tog forskningssatsningen vägen som Mobilisering mot narkotika initierade?, sade han till Drugnews och gick iväg.

Farhågor kring ökad politisering av förebyggande arbetet berördes i en frågestund. ANT-rådets ordförande Ragnwi Marcelind (kd), statsekretare hos folkhälsoministern, menade att regeringens mål är långsiktighet och kampanjer ska följas upp med stabil verksamhet, åtminstone så länge som vi inte byter regering, lade hon till och log.

ANT-gruppen som ska fortsätta “dialoga“ och byta erfarenheter träffas nästa gång i oktober.

• Fotnot: I nya skriften “Att förebygga för framtiden“, (28 sidor, pdf-fil), sammanfattar folkhälsominister Maria Larsson i ett förord målen för de statliga insatserna på ANT-området: “En minskning av alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Ett samhälle fritt från narkotika och doping. Ett minskat tobaksbruk, framför allt bland ungdomar.“

Etiketter:

Annonser