Unga lättare motivera till vård

STOCKHOLM Vikten av tidigt ingripande vid drogmissbruk, understryks i ett lyckat projekt mellan polisen, Maria Ungdom-socialtjänsten och landstinget i Stockholms län. Yngre missbrukare, särskilt flickor, är lättare att motivera till vård. ”Ändå har ofta flickorna en tyngre problembild”, säger Manne Jönsson, chef för länskriminalens ungdomssektion, till Drugnews.

Projektet Mumin (Maria Ungdom motiverande intervention) har pågått sedan hösten 2004. Arbetsmetoden innebär att unga som grips för ringa narkotikabrott (eget missbruk och innehav) körs till en särskild polisstation inrymd intill Maria ungdoms lokaler på Kungsholmen i Stockholm.
I samband med förhör och utredning erbjuder polisen dem att direkt gå vidare till samtal och behandling hos socialtjänsten och landstinget en trappa upp.

– Det är viktigt att vi tar vara på varje tillfälle som ges att motivera unga personer att sluta med sitt missbruk. Mumin-projektet har visat att polisen har en viktig roll i det motiverande arbetet – tillsammans med socialtjänsten och beroendevården, säger regeringens narkotikapolitiska samordnare Björn Fries på Mobilisering mot narkotika, som stöttat projektet, i en kommentar.

Och resultatet som presenterades vid en pressträff i tisdags är intressant. Av 320 ungdomar i målgruppen 15-25 år som omhändertogs av polis i länet för narkotikabrott och fördes till Maria ungdom, så var 260 mellan 15 och 20 år. Av dessa yngre tackade över hälften ja till samtal (134 ungdomar). Och av dem gick sedan 55 procent vidare och fick missbruksbehandling.

– Projektet visar att tidig upptäckt av drogmissbruk är viktigt. Polisingripandet kan innebära starten till en positiv förändring. I det akuta krisläge de befinner sig vid omhändertagandet är lättare att motivera till vård. Medan de över 20 år har ofta kommit längre in i missbruket, längre från ordnat liv, och är svårare att hjälpa och återföra i samhället, säger Manne Jönsson.

De omhändertagna 20-25-åringar som velat ha hjälp har slussats till kontakt med beroendeakuten i Stockholm.

Vanligaste droger bland de omhändertagna ungdomarna var cannabis, ecstasy och centralstimulerande preparat. Man noterar att ungdomarna över lag haft en tyngre problematik än de som själva eller tillsammans med föräldrar sökt sig till Maria ungdom. Det handlar om såväl missbruk, kriminalitet och psykiska problem. Flera av flickorna hade depressiva drag, självmordstankar och ätstörningar – och av pojkarna hade en större andel haft kriminalitet i bagaget (vid sidan av det ringa narkotikabrott).
Flickor med missbruksproblem är ofta svårt att hitta för polisen. När de omhändertas har många använt fler preparat, farit illa och utnyttjas, och är kanske därför lättade att de upptäcks och lättare att motivera till vård, resonerar Manne Jönsson.

I målgruppen upp till 20 år noteras att flera av de som tackade nej till vid första erbjudandet senare själva sökt sig till Maria ungdom. Anhöriga kontaktas alltid före polisförhöret om den omhändertagna är omyndig.
Av dem som Maria ungdom fått kontakt med genom Mumin-projektet så har omkring hälften av pojkarna inte tidigare varit kända bland personalen.

– Vår ordinarie verksamhet bygger till stor del på att ungdomar med missbruk själva söker sig hit, inte på uppsökande verksamhet. Genom Mumin-projektet har vi fått kontakt med en grupp ungdomar tidigt, något som känns mycket angeläget för oss, säger Paula Liljeberg, chef för Maria Ungdom.

Det okonventionella myndighetssamarbetet inriktat på snabbare vård för unga missbrukare i Stockholms län övergår nu i ordinarie verksamhet.

Etiketter:

Annonser