Polisreform stoppade framgångrikt Mumin-projekt

Det hyllade polis-social-vård-samarbetet Mumin, riktat mot narkotikaanvändande ungdomar i Stockholms län, har nära försvunnit efter polisens omorganisation. Nu varnar staden för att fler unga hamnar i missbruk.

Samarbetet sedan 2007 kring Maria ungdom och lokala mottagningar i länet med tidigt ingripande och erbjudande av hjälp har hyllats som ett av Europas bäst brottsförebyggande insatser och även amerikaner har besökt Mumin.

Snabba reaktioner när uppsökande polis upptäcker unga med narkotika och erbjudit vård och sociala kontakter tillsammans med familjen har varit framgångsrikt.
Ungdomarna är som mest mottagliga för hjälp när de precis blivit upptäckta. Om det hinner gå några veckor innan man får hjälp kan många tappa motivationen. Vår framgång har varit att vi förkortar hela vårdkedjan avsevärt, sätter in åtgärderna direkt, säger Mikael Jeppsson, enhetschef för Framtid Stockholm på socialförvaltningen, till Dagens Nyheter.

Ofta fick de unga – ofta helt okända tidigare för myndigheterna – efter förhör en läkarbedömning och en tid hos socialen direkt. Men efter polisen stora omorganisation, så har flera ungdomssatsningar försvunnit och det har lett till att färre unga upptäcks och förmedlas för social- och vårdkontakter.

Beslag av ravepolisen. Foto: Drugnews
Beslag av ravepolisen. Foto: Drugnews

Den s.k. ungdomsinriktade Ravekommissionen har lagts ner och insatser som Höstglöd i Stockholm län, Gåsen i Söderort och Speedway i Norrort har minskat. Därmed upptäcks även färre unga i farozonen, även om drogproblemen inte minskat.

2014 hölls 205 förhör med barn under 18 år misstänkt för narkotikabruk, hittills i år bara tio, enligt statistik DN tagit del av. Antal unga som fått råd och hjälp via MiniMaria Stockholm har minskat från 604 år 2013 till 486 ifjol och 380 hittills i år.

Unga kan komma in annan väg i systemet, men då tar det lång tid mellan upptäckt och samtal, vilket ofta minskar deras motivation till förändring.
– Vi är rädda att många nu gått djupare in i sitt missbruk, menar Mikael Jeppsson.

Till Drugnews säger han att det är en klar nedgång i antalet ungdomar som polisen kör till Maria Ungdom. Men även att det finns positiva tecken på en ändring och förbättrad dialog med poliser.

• Drugnews återkommer inom kort med reportage om hur det i lokalpolisområden, för att ta igen förlorad tid, håller på att bildas grupper för att försöka fokusera mer på ungdomar och narkotika. Bland annat startas gatulangningsgrupper på Södermalm och Norrmalm.

Annonser