Arkiv

reningsverk Gävle

Inget tydligt svar från Forssmed

Nyheter | |

”Förslaget bereds inom Regeringskansliet.” Det är socialminister Jakob Forssmeds (KD) svar på när regeringen ger besked om Folkhälsomyndighetens önskan om att mäta narkotika i avloppsvatten.

Karlshamnsbor kissar mycket droger

Nyheter | |

Analys av avloppsvattnet i Karlshamn i Blekinge visar på en omfattande användning av cannabis och amfetamin. Nu planerar kommunen fler tidiga insatser i tidigare åldrar mot narkotika.