Arkiv

Stockholms avloppsvatten avslöjar drogvanor

Nyheter | |

Stockholms stad har mätt mängden narkotika och dopingsubstanser i avloppsvattnet från olika delar av staden. Resultatet visar att nivåerna av narkotika har ökat sedan 2019, att drogerna flödar mer under helgerna och att olika områden har olika drogprofiler.

reningsverk Gävle

Inget tydligt svar från Forssmed

Nyheter | |

”Förslaget bereds inom Regeringskansliet.” Det är socialminister Jakob Forssmeds (KD) svar på när regeringen ger besked om Folkhälsomyndighetens önskan om att mäta narkotika i avloppsvatten.

Karlshamnsbor kissar mycket droger

Nyheter | |

Analys av avloppsvattnet i Karlshamn i Blekinge visar på en omfattande användning av cannabis och amfetamin. Nu planerar kommunen fler tidiga insatser i tidigare åldrar mot narkotika.