ADHD ökar – medicinering ska utredas

Antalet svenskar med ADHD-diagnos har ökat kraftigt sedan 2006, särskilt bland barn och unga. Nu ger regeringen uppdrag till Läkemedelsverket att öka kunskapen om diagnosticering och medicinering.


Flera av läkemedlen som används i behandling av ADHD är narkotikaklassade.
– Antalet ADHD-diagnoser har ökat kraftigt över tid i Sverige. Ökningen har skett bland barn och unga och vuxna. Ökningen visar inte några tecken på att mattas av, sa socialminister Jakob Forssmed (KD) på en pressträff i fredags, rapporterar TT.

ADHD är ett av de vanligaste psykiatriska tillstånden hos barn och unga i landet. Andelen med diagnos eller läkemedel har ökat 5 till 10 gånger idag jämfört med för 15 år sedan.

Enligt Socialstyrelsen kan andelen med ADHD-diagnos fortsätta att öka till 15 procent bland pojkar och elva procent bland flickor innan en utplaning kan väntas. Något som oroar såväl myndigheter som regeringen.
Det är en stor samhällsutmaning, sa socialministern.

För att öka kunskapen om diagnostisering och användning av läkemedel, så ger regeringen Läkemedelsverket i uppdrag att utreda och öka kunskapen hos olika aktörer. Bland annat kan behandlings-rekommendationen av ADHD uppdateras, den förra kom 2016 och sedan dess har nya läkemedel och ny forskning kommit.

– Mot bakgrund av utvecklingen är behovet stort av att dels titta på hur många som får ADHD-läkemedel utifrån behandlingslängd, uppehåll i behandling, samt utsättning, dels att utvärdera diagnossättningen. I samband med detta kommer vi att uppdatera vår tidigare behandlingsrekommendation om vilka läkemedel som rekommenderas för barn, unga och vuxna, säger Rickard Ljung, enhetschef på Läkemedelsverket, i en kommentar.

Annonser