Forskarpris om kontrollerat drickande

Stina Ingesson Hammarberg, psykolog vid Beroendecentrums Alkohol och hälsa Riddargatan 1, har tilldelats Systembolagets Juniora pris 2024 för sin forskning om kontrollerat drickande.

Stina Ingesson Hammarberg disputerade 2023 om psykologisk behandling vid alkoholproblem. Hon har vid Karolinska institutet gjort den första randomiserade kontrollerade studien i Sverige mellan kognitiv beteendeterapi (KBT) och motivationshöjande behandling (MET) för personer som vill uppnå måttligt alkoholdrickande. 250 personer med alkoholberoende deltog i studien.

Den visar att behandlingsmålet ”kontrollerat drickande” kan vara ett alternativ för att minska ohälsa och dödlighet till följd av alkohol. Hennes arbete med långtidsuppföljning och en hälsoekonomisk utvärdering av behandlingsmetoderna ökar även sannolikheten för att vården kommer implementera dessa.

Hon fick priset 50 000 kronor, diplom och blommor på en alkoholforskarkonferens på Skarpö som Systembolaget arrangerar varje år.
– Det är verkligen en stor ära! Jag känner mig glad och tacksam, och uppmuntrad, att jobba vidare i de forskningsprojekt som berör kontrollerat drickande som målsättning, säger en glad Stina Ingesson Hammarberg i en intervju på Beroendecentrums hemsida.

Och vad vill hon forska vidare om?
– Även min fortsatta forskning fokuserar på kontrollerat drickande, men även på hur personer som har en ätstörning parallellt med alkoholproblem kan behandlas integrerat. Det kan bidra till att personer med samsjuklighet får bättre förutsättningar att bli förbättrade i båda tillstånden, svarar hon.

• Med det Juniora priset vill Systembolaget uppmärksamma forskare som bidragit med ny banbrytande kunskap inom alkoholområdet. Pristagaren utses av en extern kommitté av forskare. Systembolaget bidrar varje år med tio miljoner kronor till alkoholforskning och sprida resultat om sådan forskning.

Annonser