Etikettarkiv: ADHD

Cannabis under graviditet dubblar ADHD-risken

Forskning | |

PERTH. En ny australiensisk studie stärker bevisen att gravidas cannabisbruk drabbar barnen. Bland annat fördubblas risken för ADHD och autism. Studien beskrivs som unik genom att den kopplar ihop neuropsykiatriska skador hos barn med fastställd cannabisdiagnos hos mödrarna.

ADHD ökar – medicinering ska utredas

Nyheter | |

Antalet svenskar med ADHD-diagnos har ökat kraftigt sedan 2006, särskilt bland barn och unga. Nu ger regeringen uppdrag till Läkemedelsverket att öka kunskapen om diagnosticering och medicinering.

Riktlinjer för bättre vård vid adhd och autism

Nyheter | |

Bättre vård och stöd behövs för personer med adhd och autism, särskilt för unga där antalet diagnoser ökar. Rätt insatser så tidigt som möjligt, dröj inte att utreda, höj kunskap hos berörd personal. Det nämns i de första nationella riktlinjerna som Socialstyrelsen tagit fram.

Skolans roll för adhd-medicinering utreds

Nyheter | |

De stora regionala skillnaderna mellan i diagnoser och förskrivning av adhd-läkemedel kan inte bara förklaras av psykosociala eller socioekonomiska riskfaktorer, enligt ny rapport av Socialstyrelsen. Även om skolmiljöer kan bidra ska granskas.

Alvedon ökar risk för adhd hos foster

Nyheter | |

OSLO Användning av vanliga smärtstillande läkemedlet paracetamol (ex Alvedon och Panodil) under 29 dagar eller mer under graviditeten kan fördubbla risken att barnet senare får neuropsykiatriska funktionsnedsättningen adhd, enligt ny norsk studie.

Missbruket av ADHD-medicin ökar

Nyheter | |

Felaktig användning av ADHD-läkemedel märks allt mer. När förskrivningen ökat så har medlen även börjat förekomma mer bland missbrukare och ungdomar som delar mellan sig, rapporterar Sveriges Radio.

Adhd-läkemedel fortsätter öka

Nyheter | |

Användning av narkotikaklassade Adhd-läkemedel fortsätter öka i Sverige, ifjol fick total 74 550 dem förskrivna. Men ökningstakten var något lägre än tidigare, visar statistik från Läkemedelsverket.