Finland: Utskott avvisar starkare alkohol i matbutik

HELSINGFORS En majoritet i den finska riksdagens social- och hälsovårdsutskott motsätter sig regeringens förslag om att tillåta försäljning av jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt upp till åtta volymprocent i livsmedelsbutiker.

En av punkterna i den finska regeringens regeringsprogram är att öppna upp för försäljning av starkare alkoholdrycker i livsmedelsbutiker. Regeringens proposition, som skulle göra det möjligt för butiker att sälja drycker med en alkoholhalt på 5,6–8 procent som framställts genom jäsning, har dock mött hårt motstånd.

Nu har en majoritet i den finska riksdagens social- och hälsovårdsutskott beslutat att de inte stöder regeringens förslag om att tillåta försäljning av starkare alkoholdrycker i detaljhandeln. Detta sedan Päivi Räsänen från Kristdemokraterna meddelat att hon är emot lagen av samvetsskäl. Detta trots att Kristdemokraterna ingår i regeringen.

– Social- och hälsovårdsministeriet har redan flera gånger gett oss tilläggsinformation, och varje gång har det varit något negativt ur lagens synvinkel. Det har kommit inlägg som tyder på att det ökar risken för alkoholskador, ökar sjukdomarna, säger Räsänen till Hufudstadsbladet.

Utskottets majoritet rekommenderar enligt ett pressmeddelande att förslaget avslås, med hänvisning till forskning som visar att ökad tillgänglighet av alkohol leder till högre konsumtion.

Utskottet pekar på att alkoholrelaterade skador belastar sjukvården och samhället ekonomiskt, och är kopplade till våld i nära relationer, barnförsummelse, sjukfrånvaro, arbetslöshet och arbetsoförmåga. Enligt utskottet skulle en lagändring öka skadeverkningarna, särskilt för barn och unga.

Utskottet beskriver att en liknande reform 2018 ledde till en kraftig ökning av försäljningen av starkt öl och blanddrycker.  Även om konsekvenserna av en lagändring kan vara små på kort sikt, menar utskottet att de långsiktiga effekterna är negativa för folkhälsan och säkerheten. Förslaget skulle öka behovet av hälso- och sjukvårdstjänster och medföra ytterligare kostnader, samtidigt som sjukvården redan kämpar med budgetnedskärningar och personalbrist.

En ytterligare komplikation är att begränsningen till jästa produkter kan strida mot EU-rätten, vilket skulle kunna leda till juridiska problem i framtiden.

Frågan är dock inte avgjord. Regeringens lagförslag kan ändå gå igenom när den hanteras av hela riksdagen. Där behöver regeringen inte Krisdemokraterna röster för att få igenom förslaget. Debatten om förändringen av alkohollagen fortsätter i riksdagens plenum, med den första behandlingen planerad att äga rum nästa vecka.

Annonser