Ja i folkomröstning om cannabis i Slovenien

LJUBLJANA I samband med valet till Europaparlamentet genomfördes det två rådgivande folkomröstningar om cannabis i Slovenien. Starkast stöd fick förslaget om att tillåta odling för medicinska ändamål.

Slovenerna hade två olika cannabisförslag att ta ställning till i samband med valet till Europaparlamentet. Ett om det ska vara tillåtet att odla och inneha cannabis i begränsad mängd för personligt bruk. Det andra om patienter som ordinerats medicinsk cannabis ska få odla cannabisplantorna hemma.

Preliminära resultat visar att 51,5 procent av slovenerna röstat för förslaget att tillåta odling och innehav av cannabis, medan 48,5 procent röstat nej.

66,7 procent har röstat för att patienter som ordinerats cannabis ska få odla hemma, medan 33,3 procent röstade emot förslaget.

Folkomröstningarna är endast rådgivande och det är osäkert om, och i så fall på vilket sätt, resultatet kommer att påverka narkotikapolitiken i Slovenien.

Annonser