Flera missförstånd om cannabis och cancer

Cannabis är inte en behandling mot cancer, än mindre ett botemedel. Den är inte en ersättning för kemoterapi och kan orsaka betydande biverkningar. Så sammanfattas riktlinjerna från det amerikanska cancerläkare-förbundet, (ASCO[1]), som Pelle Olsson tagit del av.

I april 2017 besökte jag och min kollega Denver Press Club i Colorado. Man skulle diskutera legaliseringen av cannabis som inletts tre år tidigare. Nu skulle man reda ut fördelarna och nackdelarna.

Inne i lokalen möttes vi av en lång, mager man i 70-årsåldern med basebollkeps. Han berättade genast att han sju gånger drabbats av stroke, men att han tack vare cannabis ändå hade klarat sig. Vi förstod inte hur det hängde ihop, men mannen påstod att det berodde på drogens blodförtunnande verkan.

Förvirrande debatt
Mötet startade och en expertpanel bestående av cannabisföretagare, lobbyister och tidningsredaktörer höll varsitt framförande. Alla var entusiastiska. Några nackdelar med legaliseringen nämndes inte, förutom att den gick för långsamt och inte var tillräckligt omfattande.

Under frågestunden efteråt påpekade mannen med basebollkepsen att vi måste lära präster att acceptera cannabis. Han hade nyligen varit på två begravningar av vänner som dött i cancer. De skulle inte ha dött om de fått använda cannabis. Här skulle prästerna kunna göra mycket mer, menade mannen. Experterna vid podiet höll med. Det fanns fortfarande stor okunnighet om cannabis i det amerikanska samhället, menade de.

För oss svenskar blev beskeden på pressklubben i Denver förvirrande. Vi har lärt oss att cannabis eventuellt kan orsaka cancer. Forskningen pekar på ett möjligt samband med lungcancer[2] och ett säkrare bevis för testikelcancer,[3] samt att rusämnet THC i drogen försvagar immunförsvaret mot tumörceller.[4] Därtill innehåller cannabisröken många kända cancerframkallande ämnen.[5]

Önsketänkande och indoktrinering
Man kan tolka episoden ovan som ett exempel på det häpnadsväckande önsketänkandet om cannabis medicinska nytta. Lovorden är inte underliga med tanke på indoktrineringen från cannabisindustrin.

De påstådda medicinska fördelarna har banat väg för legaliseringen i USA och Kanada. Samma förhoppningar finns hos cannabisindustrin i Europa.

Enligt den internationella affärstidningen Business of Cannabis bedömer branschens experter att just medicinsk cannabis kommer som tidigare att vara tillväxtmotorn i Europa under 2024.[6]

Å andra sidan ökar antalet cancerfall i världen och forskarna letar intensivt efter bättre behandlingar. Om cannabis kan bidrar till cancervården ska den naturligtvis användas.

Den australiensiska cancerläkaren och författaren Ranjana Srivastana har skrivit initierad artikel om detta i brittiska dagstidningen The Guardian.[7] Hon stöder sig både på egna erfarenheter och på forskningen. Här hänvisar hon till riktlinjerna från det amerikanska cancerläkarförbundet ASCO (American Society of Clinical Oncology), som just publicerats i Journal of Clinical Onkolocy.

Slutsatsen från både den australiensiska läkaren och ASCO är dystra. Cannabis ska inte användas som cancerbehandling, än mindre är det ett botemedel. Den är inte en ersättning för kemoterapi och kan dessutom orsaka betydande biverkningar.

Svaret är fortfarande nej
Efter genomgången av cancerläkarförbundets rekommendationer konstaterar dr Srivastava att cannabis i viss mån kan minska illamående och förbättra sömnen. Emellertid finns effektivare mediciner, med färre biverkningar, som man bör prova först.

Cannabis minskar inte cancersmärta enligt den senaste forskningen. Inte heller förbättras aptiten eller ökar vikten hos den cancersjuke. När det gäller effekterna på ångest och depressionen är effekterna oklara.
Därtill kommer att kroniska cannabisbrukare riskerar allvarliga problem och att drogen inte ska användas bakom ratten.

Som avslutning skriver Srivastava att det fortfarande är mycket vi inte känner till om den terapeutiska nyttan med cannabis.

Med nuvarande kunskaper vet hon i alla fall vad hon säga när hennes patienter undrar om de kan använda cannabis mot sin cancer. Svaret på den frågan är nej.

• Referenser: [1] Braun et al (2024) Cannabis and Cannabinoids in Adults With Cancer: ASCO Guideline ,  Journal of Clinical Oncology.  Journal of Clinical Oncology (ascopubs.org)
[2] Callaghan, R., Allebeck, P. & Sidorchuk, A. (2013). Marijuana use and risk of lung cancer: a 40-year cohort study. Cancer Causes Control, 24: 1811-1820.- PubMed (nih.gov)

[3] Callaghan et al (2017). Cannabis Use and Incidence of Testicular Cancer: A 42-Year Follow-up of Swedish Men between 1970 and 2011. Cancer Epidemiol Biomarker Prev 2017; 26: 1644–52. – PubMed (nih.gov)
[4] Tashkin, DP. et al (2002). Respiratory and immunologic consequences of marijuana smoking. J Clin Pharmacol, 42(11 Suppl): 71S-81. – PubMed (nih.gov)  

[5] Moir, D. et al (2008). A comparison of mainstream and sidestream marijuana and tobacco cigarette smoke produced under two machine smoking conditions. Chem Res Toxicol, 21(2): 494–502. – PubMed (nih.gov)
[6] Business of Cannabis (2024) What’s in Store for the European Cannabis Industry in 2024 – Part 2,  5 januari 2024.
[7] Ranjana Srivastava (2024) Patients keep asking if they should take cannabis for their cancer. The answer is still no ./ The Guardian 1 april 2024.

Etiketter:

Annonser