USA: 17 miljoner dagliga användare av cannabis

PITTSBURGH Fler amerikaner använder cannabis än alkohol dagligen eller nästan dagligen. Det framgår av en artikel som publiceras i tidskriften Addiction. Artikeln visar också på ett samband mellan förändringar i cannabispolitiken och användningen av cannabis.

År 2022 använde 17,7 miljoner amerikaner cannabis dagligen eller nästan dagligen. Motsvarande antal för alkohol var 14,7 miljoner. Skillnaden jämfört med undersökningen 1979 är slående. Då var det under en miljon amerikaner som använde cannabis dagligen eller nästan dagligen. Antalet som drack alkohol så ofta uppgick till 8,9 miljoner.

I artikeln i den ansedda tidskriften Addiction har författaren Jonathan Caulkins använt data från US National Survey on Drug Use and Health och tidigare versioner av den undersökningen. Med daglig eller nästan daglig användning menas att drogen använts minst 21 dagar den senaste månaden.

Alkohol är fortfarande den drog som flest amerikaner använder. Ungefär fyra av tio har druckit alkohol den senaste månaden i undersökningen från 2022, medan tretton procent av de tillfrågade använt cannabis.  Men av dem som drack alkohol var det ungefär en av tio som druckit under 21 dagar eller mer, medan motsvarande andel för dem som använt cannabis var drygt fyra av tio.

I artikeln tittar Jonathan Caulkins också på sambandet mellan förändringar i cannabispolitiken och cannabisanvändning. Enligt honom märks en tydlig minskning av användningen av cannabis under Reagan-Bush-tiden, jämfört med den tidigare mer liberala perioden. Det sker sedan igen en ökning när olika delstater börjar med en liberalare cannabispolitik.

Även om det är ett tydligt samband, påpekar författaren tydligt i artikeln att det inte finns något belagt orsakssamband och att det både kan vara så att användningen av cannabis påverkar politiken, likväl som förändringar i politiken påverkar användningen. Det kan också finnas andra faktorer som påverkar.

Läs artikeln: Changes in self-reported cannabis use in the United States from 1979 to 2022

Annonser