Lagligt odla cannabis i sydafrikanska hem

PRETORIA Sydafrikas President Cyril Ramaphosa har skrivit under den nya lag som öppnar för innehav, konsumtion och odling av cannabis i hemmet. Användning av cannabis i offentlig miljö är dock fortsatt olagligt.

Bakgrunden till lagen är att Sydafrikas författningsdomstol 2018 kom fram till att förbudet mot att använda och odla cannabis i hemmet bröt mot skyddet för privatlivet i Sydafrikas konstitution. Domstolen beslutade att det inte skulle vara ett brott för en vuxen person att använda eller vara i besittning av cannabis för sin personliga konsumtion och att odla cannabis på en privat plats för sin egen personliga konsumtion. Domstolen uppmanade också regeringen att återkomma med nödvändiga regleringar.

Efter drygt fem år har nu den sydafrikanska regeringen fått igenom en ny lag som svarar mot domstolens avgörande. Den nya lagstiftningen innebär att alla som är 18 år eller äldre kan använda cannabis där allmänheten inte har tillträde. De kan ha upp till fyra blommande cannabisplantor per person eller åtta per hushåll med två eller fler vuxna. Man kan ha upp till 100 gram torkad cannabis på offentlig plats och upp till 600 gram torkad cannabis per person, eller 1 200 gram per hushåll, i hemmet eller annan privat plats.

Det kommer fortfarande att vara brottsligt att till exempel överskrida odlings- och innehavsgränser eller om plantorna är tillgängliga för barn. Konsumtion av cannabis på offentliga platser är fortsatt förbjuden.

 

Annonser