Nikotinanvändare dricker mer alkohol

Snusandet fortsätter att öka bland svenskarna. Och alkoholkonsumenter som regelbundet använder tobak- eller nikotinprodukter dricker betydligt mer jämfört med andra. Det visar en ny CAN-rapport.

Rapporten från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har följt användningen av rök- och snusprodukter förändrats åren 2003 -2023. I årets rapport har forskarna för första gång även undersökt hur alkoholkonsumtionen fördelar sig på olika tobaks- och nikotinanvändare. Uppgifterna baseras på självrapporterade svar från cirka 18 000 personer i åldrarna 17 till 84 år.

Martina Zetterqvist Fotograf Eveline Johnsson
Martina Zetterqvist, CAN
Foto: Eveline Johnsson

– När man jämför med de som inte använder tobak eller nikotin är det stor skillnad i hur mycket alkohol man dricker, säger Martina Zetterqvist, utredare på CAN.
Och det gäller även de som vejpar (använder e-cigaretter).

De som dricker alkohol och använder tobak eller nikotin dricker i snitt 0,71 liter ren alkohol per månad, jämfört med 0,4 liter bland de som inte nyttjar tobak eller nikotin. Och bland de som använder mer än en nikotinprodukt så är snittvolymen mer än dubbelt så hög (1,02 liter).

– Troligen kan det ha att göra med normer bland vänner och familj. Men studier på råttor visar även att de som exponeras för nikotin blir mer sugna på alkohol, eftersom det ökar belöningseffekten i hjärnan, säger Zetterqvist till SVT.

Rapporten visar också att dagligrökning överlag har minskat kraftigt fram till 2015 och sedan ligger på en låg nivå med ungefär 6 procent dagligrökare och lika många spontanrökare.

Men bruket av tobaks- och nikotinprodukter har sammanlagt ökat senare år. Hela 30 procent av svenskarna hade 2023 rökt, snusat, vejpat eller använt upphettad tobak vid minst ett tillfälle senaste månaden.
Snusande – inklusive vanligt brunt snus och vitt snus – senaste månaden har ökat kraftigt från 12 procent år 2011 till 21 procent ifjol. Särskilt vitt snus har ökat, liksom vejpning, särskilt bland unga kvinnor, enligt rapporten. Båda finns i många smaker, som frukt och godis, vilket kan locka unga.

Av tillfrågade unga 17-29 år, så svarade 26 procent att de nyttjat vitt snus senaste månaden. Många unga upplever vitt snus som mer trendigt och mindre skadligt än brunt snus – fast det vita snuset ofta har högre nikotinhalt och är beroendeframkallande.

• CAN-rapporten ”Självrapporterad rök- och snusvanor 2003-2023” (pdf-fil, 38 sidor).
https://www.can.se/app/uploads/2024/05/can-rapport-226-sjalvrapporterade-rok-och-snusvanor-2003-2023.pdf

Annonser