Starkare alkohol i finska livsmedelsbutiker

HELSINGFORS Den finska riksdagen kommer av allt att döma godkänna regeringens förslag om att tillåta försäljning av starkare alkoholdrycker i matbutiker. Detta står klart sedan frågan behandlats i riksdagens stora utskott.

En av punkterna i den finska regeringsöverenskommelsen var att öppna upp för försäljning av starkare alkoholdrycker i livsmedelsbutiker.  Regeringens proposition, som gör det möjligt för butiker att sälja drycker med en alkoholhalt upp till åtta procent, om de framställts genom jäsning, har dock mött motstånd och majoriteten i den finska riksdagens social- och hälsovårdsutskott tyckte att förslaget skulle avvisas.

I plenum valde dock riksdagen att remittera propositionen till stora utskottet, som nu behandlat ärendet. Där godkände en majoritet förslaget. Enligt YLE röstade de flesta av regeringspartiernas representanter och en av Centerns två ledamöter för lagen. Övriga oppositionen och kristdemokraten i utskottet röstade mot.

I samband med beslutet gjorde utskottet ett uttalande om att riksdagen förutsätter att statsrådet ” följer upp vilka konsekvenser ändringarna i alkohollagen har särskilt för familjer och barn samt för alkoholdödligheten”.

Riksdagen planerar att fatta slutligt beslut om lagen under första veckan i juni. Sedan återstår frågan om det kommer att ske en prövning mot EU-rätten, då begränsningen till jästa drycker indirekt kan komma att diskriminera varor från andra EU-länder.

Annonser