”Alkoholen behövs inte på julbordet”

En majoritet av svenskarna har varit på ett julfirande där det konsumerats för mycket alkohol. Och var tionde har också därför avstått från att delta. Två av tre tycker att alkohol är oviktigt och inte behövs på julbordet. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av IQ.


Det stundar julfirande igen och många ser fram emot en samvaro med sina nära och kära.
Men alkohol på julbordet står i vägen för många för att kunna koppla av och trivas fullt ut.

Opinionsundersökningsföretaget Novus har på Systembolagets dotterföretag IQ gjort en julenkät som även visar en baksida. Över varannan svensk (53 procent) svarar att de varit på ett julfirande där det druckits för mycket och var tredje (36 procent) har varit orolig för att någon de firar med ska dricka för mycket.
Det är en skillnad mot IQ:s undersökning för två år sedan då bara drygt var femte (23 procent) kände den oron.

Men de flesta tillfrågade i årets enkät tycker alkohol inte är så viktigt vid julfirande som några kanske tror. Två av tre (66 procent) tycker det är oviktigt eller inte så viktigt – och elva procent av de svarande dricker inte alls alkohol. Bara var femte (21 procent) tycker alkohol är viktigt eller ganska viktigt i jul. Fler män än kvinnor tycker alkoholen behövs på julbordet (29 respektive 13 procent).

Mojtaba Ghodsi, vd IQ. Foto: Fredrik Hjerling

– Julen är kanske den mest traditionsbundna högtid vi har, men vissa traditioner behöver vi utmana. Tycker du att det dricks för mycket under julen, så säg det. Du är antagligen inte ensam om att tycka så. Det är lätt att fastna i gamla vanor, och någon behöver ta initiativet till att föreslå nya traditioner, säger Mojtaba Ghodsi, vd på IQ, i en kommentar.

Undersökningen visar också att var tionde tillfrågad har avstått från att fira jul till följd av andras alkoholdrickande. Bland kvinnor i åldrarna 35-49 år det mer än dubbelt så vanligt (23 procent) att ha avstått julfirande till följd av det.
Alkoholen påverkar alltså inte bara den som dricker, utan även andra runt ikring. Inte minst barnen märker direkt när någon vuxen är det minsta påverkad och det kan påverka deras trygghet.

Sara Wallhed Finn. Foto: Magnus Fond

– Är du orolig att någon som du ska fira jul med kommer att dricka för mycket så är mitt råd att ta upp detta med hen nu i förväg. Gör det på ett neutralt sätt, utan att anklaga eller skuldbelägga. Beskriv din oro, ge ett konkret exempel på vad det är som oroar dig med hens drickande och be om hens tankar kring detta, säger Sara Wallhed Finn, psykolog och alkoholforskare.

IQ-tips inför julfirandet:
Fundera över ditt eget drickande
. Tänk på hur din egen alkoholkonsumtion påverkar andra. Bidrar den verkligen till att det blir trevligare för alla? Vill du vara den som andra oroar sig över?

• Alkoholtjata inte. Respektera om någon inte vill dricka alkohol, eller inte vill dricka så mycket.

• Ifrågasätt gamla vanor. Om du inte tycker att ni ska dricka alkohol, säg det. Idag finns det många alkoholfria drycker som passar minst lika bra.

• Tänk ett extra varv när det finns barn med.

• Fotnot: Novus-undersökningen gjordes 30 november till 7 december och 1037 personer (18-84 år) deltog i webbintervjuer slumpmässigt framtagna i en Sverigepanel.

Annonser