”Cannabis skadar lungorna mer än tobaksrök”

[UPPDAT] OTTAWA. En ny studie från University of Ottawa i Kanada visar att marijuanarökare har större risk drabbas avlungsjukdomar än tobaksrökare. Lägst är risken för icke-rökare.

Jämförelsen av lungskador för tobak och cannabis är ett ständigt debattämne både inom vetenskapen och ute i samhället. En ny kanadensisk forskningsrapport sprider lite mer ljus över frågan.

Studien[1] publicerades i den vetenskapliga tidskriften Radiology, som ge ut av Nordamerikas radiologiska sällskap, RSNA. Forskarna har jämfört tomografier, skiktröntgen, över lungorna hos 56 marijuanarökare och 57 icke-rökare. I båda grupperna var medianåldern 49 år. Som kontrollgrupp hade man också lungtomografier från 33 personer, medianålder 60 år, som bara rökte tobak.

Forskarna fann att 75 procent av marijuanarökarna hade emfysem, vilket innebär skada på alveolerna (lungblåsorna), där utbytet av syre och koldioxid sker. Emfysem är en del av sjukdomsbilden i lungsjukdomen KOL. Bland tobaksrökarna hade 67 procent emfysem.
Av icke-rökarna hade bara fem procent emfysem.

Den dominerande undergruppen av sjukdomen hos marijuanarökarna jämfört med tobaksrökarna var paraseptalt emfysem, vilket skadar de små kanalerna som ansluter till alveolerna.

Luftvägsinflammationer och gynekomasti
Forskarlaget fann också att luftvägsinflammationer var vanligare hos marijuanarökarna än hos dem som enbart rökt tobak och bland icke rökarna. Gynekomasti, förstorad bröstkörtel hos män på grund av rubbningar i hormonbalansen, upptäcktes hos 38 procent av marijuanarökarna jämfört med 11 procent bland de rena tobaksrökarna.

I en intervju i den brittiska nättidningen LADbible påpekar en av studiens författare, docent Giselle Revah, som är hjärt-och lungradiolog, att det finns pålitligt forskning och etablerade kunskaper om cigarrettrökningens effekter på lungorna, men att vi vet väldigt lite om marijuana.

Docent Giselle Revah
Foto: University of Ottawa

– Det faktum att våra marijuanarökare – av vilka en del också rökte tobak – hade fler skador och kronisk luftvägsinfektion (bronkit) pekar på att marijuana ger ytterligare skador ovanpå tobaksskadorna, säger hon.

Och fortsätter:
– Dessutom var våra resultat fortfarande signifikanta när vi jämförde de icke-åldersmatchade grupperna, inklusive yngre patienter som rökte marijuana och som förmodligen hade mindre livstidsexponering för cigarettrök.


Fyra gånger fler partiklar i lungorna
Docent Revah tillade i intervjun: ”Det har föreslagits att rökning av en joint med marijuana avsätter fyra gånger fler partiklar i lungan än en genomsnittlig tobakscigarett. Dessa partiklar är irriterar sannolikt luftvägarna.”

Forskarnas slutsats är alltså i att lungemfysem var vanligare bland marijuanarökare än hos tobaksrökare, men att resultaten är något osäkra.
Dels för att den mängd marijuana som konsumerades bara kunde beräknas hos hälften av de 56 försökspersonerna i den gruppen. Genomsnittskonsumtionen var där 1,85 gram per dag. Dels för att 50 av de 56 marijuanarökarna också var tobaksrökare.

Revah anser att mer forskning behövs, med fler deltagare som kan ge mer information om hur mycket och hur ofta de röker och även intressant undersöka om inhalationsmetoder (t.ex med joint, pipa eller bong) gör skillnad.

• Fotnot: [1] Kanada-studien: Luke Murtha, Giselle Revah et al (2022, nov) Chest CT Findings in Marijuana Smokers , Radiology (rsna.org).  

Etiketter:

Annonser